EXCENEL
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

UYARILAR

Kas içi ve deri altı uygulama sonrası, enjeksiyon bölgesinde geçici renk değişikliği oluşabilir. Sefalosporinler aminoglikozidlerle sinerjik bir etki göstermektedirler. Bakteriostatik antibiyotiklerle birlikte kullanımları ise antogonistik bir etkileşime yol açabilir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

İlaç uygulanmasından sonra 7 gün geçmeden sığırlar kesime sevk edilmemelidir. Süt veren ineklerde sütte ilaç kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içinde 50 ve 100 ml'lik renksiz cam şişelerde sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.