MARBOFLEX %10 ENJ.
Etken Maddeler Marbofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

MARBOFLEX %10
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Açık sarı, sarı  renkli bir çözelti olan Marboflex %10  Enjeksiyonluk  Çözelti  her ml’sinde 100 mg  Marbofloksasin  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Marboflex  %10 Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi  olan Marbofloksasin florokinolon grubu bir antibiyotik olup, DNA – gyrase enzimini inhibe ederek etkinlik gösterir. Yapısındaki oksadiazin halkası nedeniyle diğer florokinolonlardan farklıdır. Bu halka moleküle uzun bir atılma yarı ömrü ve iyi bir biyoyararlanım sağlar.

Marbofloksasin geniş spektrumlu, bakterisit etkilidir. Gram pozitif bakterilerin pek çoğuna (özellikle Staphylococcus, Streptecoccus), Gram negatif bakteriler (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter clocae, Serratia marcescens, Morganella morganii, Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp.,) ve Mycoplasma spp.’ye karşı etkilidir.

Florokinolon grubu antibiyotiklerin çoğunluğu anaerob bakterilere karşı zayıf etkilidir.

Kinolon çekirdek gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etki sağlar. Florin atomu gram pozitif bakterileri de içine almak suretiyle etki spektrumunu genişleterek bakterisidal etkiyi arttırır. Piperazin halkası sayesinde Pseudomonas ve Mycoplasmalara karşı da bakterisid etki gösterir. C6 içindeki karboksil grubu moleküle asit karakter verir, ancak piperazin halkası da bazik karakterlidir. Dolayısıyla Marbofloksasin amfoterik yapıdadır. Piperazin halkasında para pozisyonundaki metil grubu dağılım hacminin ve yağlardaki çözünürlüğünün artmasını sağlar. Bu özelliklerinden dolayı organizmada (dokular, ekstra ve intra selüler kısımlar) çok geniş ve eşit bir dağılım gösterir.

Önerilen doz olan 8 mg / kg’da kas içi (İM)  yolla yapılan tek dozluk uygulamanın ardından, marbofloksasinin maksimum plazma konsantrasyonu  (Cmax) 8 µg / ml’dir. Bu konsantrasyona yaklaşık  1 saatte (Tmax) ulaşır.  Sığırlara önerilen dozda (2 mg / kg c.a.) deri altı ve kas içi yolla yapılan uygulamadan sonra, 1 saatten daha kısa bir süre içerisinde 1.5 µg / ml’lik plazma konsantrasyonuna ulaşır ve kolayca absorbe edilir. Biyoyararlanımı %100’e yakındır. Plazma proteinlerine zayıf olarak bağlanır (sığırlarda % 30’dan daha az), oldukça yaygın bir dağılım gösterir, dokuların pek çoğunda (karaciğer, böbrek, deri, akciğer, sidik kesesi, uterus, sindirim kanalı) plazma konsantrasyonundan  çok daha fazla yoğunluktadır. Buzağılarda marbofloksasin çok yavaş (t1/2 β = 5 - 9 saat) elimine edilir. Fakat ergin ruminantlarda daha hızlı atılırlar (t1/2 β = 4 - 7 saat). Çoğunlukla buzağılarda  ¾  oranında idrarla, ¼  oranında dışkıyla, ergin ruminantlarda ise ½   oranında idrarla, ½ oranında dışkıyla atılırlar.

İSTENMEYEN  / YAN ETKİLERİ

Enjeksiyon bölgesinde lokal yangıya neden olabilir. Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Florokinolonlar, teofilin başta olmak üzere, kumarin türevleri, metil ksantinler ve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerin yarı ömürlerini uzatır. Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik);  fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır. Probenesid, ilacın kan düzeyini ve yarı ömrünü arttırabilir. 3. Jenerasyon sefalosporinlerle de  sinerjizma görülebilir.

DOZ AŞIMINDA, BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında semptomatik olarak tedavi edilebilen sinirsel bozukluklara sebep olabilir

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1.5 gün (3 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir. Damızlık olarak kullanılacak olan genç hayvanlarda kullanılmamalıdır. Aşırı duyarlı ve dehidre hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: 2 mg / kg dozda gebe ve emziren hayvanlarda güvenle kullanılabilir. Ancak 8 mg / kg dozda  güvenlik çalışmaları yapılmadığından, gebelikte ve laktasyonda emziren hayvanlar için kullanımına, fayda / risk analizine uygun olarak veteriner hekim tarafından karar verilmelidir.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Deri ve göz ile  temas ettirilmemelidir. Temas  halinde  derinizi  bol sabunlu su ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.  Kinolonlara duyarlı olan kişiler ilaçla temas etmemelidir. Temastan sonra oluşabilecek belirtilerin devamı halinde doktora başvurulması gerekir. Aşırı miktarda maruz kalan bireylerin güneş ışığına çıkmaması önerilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI  VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Marboflex %10 Enjeksiyonluk Çözelti; 20, 50, 100, 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda ve 500 ml’lik amber renkli pet  flakonlar karton kutularda   satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 23.05.2012

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:22.12.2011-25/021

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ ADRESİ : TEKNOVET İlaç  San. ve  Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290     34670    İkitelli /İSTANBUL 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.