ACEGON
Etken Maddeler Benzil Alkol | Gonadorelin | Potasyum Hidrojen Fosfat | Sodyum
Farmasötik Grup Hormon
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Düve | İnek
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Bileşimi: Etken madde olarak her ml'sinde 50 pg gonadorelin (asetat olarak) ve 9 mg benzil alkol (E1519) içeren, berrak, renksiz veya büyük ölçüde renkse, görünür partikuller içermeyen steril bir çözeltidir.

Endikasyonu:

Sığır. İnekler ve düvelerde aşağıdaki endikasyonlarda kullanılır Ovaryumlardaki foliküler kistlerin tedavisinde.

Suni tohumlama ile il işkili olarak, ovülasyon zamanının optimize edilmesinde.

Kullanım Şekli ve Dozu: Kas içi yolla uygulanmalıdır dozu 100-150 pg gonadorelin asetat/hayvan'dır.

Ovaryumlardaki folliküler kistlerin tedavisi: Hayvan başına 100-150 pg gonadorelin asetat (hayvan başına 2-3 mL) uygulanır. Gerekli olması durumunda tedavi 1-2 hafta­lık aralıklarla tekrar edilebilir.

  • Suni tohumlama ile ilişkili olarak, ovülasyon zamanının uygun hale getirilmesi: Hayvan başına 100 pg gonadorelin asetat olarak (hayvan başına 2 mL) uygulanır. Suni tohumlama ile aynı zamanda ve/veya suni tohumlamadan 12 gün sonra uygulanmalıdır.

Aşağıdaki enjeksiyon ve suni tohumlama zamanlaması izlenmelidir:

  • Enjeksiyon, kızgınlık tespitinden sonra 4 ve 10. saatler arasında uygulanmalıdır.
  • GnRH enjeksiyonu ve suni tohumlama arasında en az 2 saat ara olması tavsiye edilir
  • Suni tohumlama, normal saha koşullarında genel olarak önerilen şekilde, kızgın­lığın tespitinden sonra 12 ila 24 saat içerisinde yapılmalıdır.

Uyarılar: Ovaryum kistlerinin tedavisinde, 2.5 cm'den büyük çaptaki inatçı foliküler yapıların varlığı rektal palpasyon il e ortaya konulmalı; ayrıca plazma ve süt progeste- ron tayini yapılarak bu tanı doğrulanmalar. Ürün hipofiz bezindeki reseptörlerin yoklu­ğu nedeniyle, doğumdan sonra en az 14 gün boyunca kullanılmamalıdır.

Bilinen bir etkileşimi yoktur Geçimlilik çalışmaları yapılmamış olduğundan, diğer ve­teriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

Öneril en dozun 5 katına kadar olan dozlarda ve günde üç kez uygulama sonucunda ölçülebilir herhangi bir lokal veya genel klinik intolerans belirtisi gözlenmemiştir.

Gonadorelin ve ürüne ait yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelik sırasında kullanımı endike değildir Laktasyon sırasında kullanımda herhangi bir kontrendikasyon belirtilmemiştir

Kazara deriye veya gözlere sıçrama halinde, temas eden kısım bol su ile yıkanmalıdır.

Bu ürün hamile kadınlar veya doğurganlık döneminde olan ve doğum kontrol ilaçla­rı kullanan kadınlar tarafından dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. GnRH analoglarına aşın duyarlılığı olduğu bilinen kişiler, söz konusu veteriner tıbbi ürün ile temastan kaçınmalıdır.

Et, sakatat, süt için arınam süresi 0 gündür.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.