ACTİPAR
Etken Maddeler Levamizol
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Alke
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Actipar Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Sistemik Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Her ml’de 100 mg Levamizol HCL içeren renksiz berrak enjeksiyonluk çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Actipar Enjeksiyonluk Çözelti; ruminantlarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtları sağıtımında kullanılmak üzere bir imidazotiyazol türevi levamizol içeren geniş spektrumlu bir antihelmintik preparattır. Actipar Enjeksiyonluk Çözelti; bileşimindeki imidazotiyazol gurubunun üyesi olan levamizolün antinematodal etkinliği parazit otonom gangliyonlarının sürekli uyarılmasına neden olarak sinir sisteminin bloke olmasını sağlamak esasına dayanır. Aynı zamanda benzimidazollerde olduğu gibi fumarat redüktaz etkinliğini inhibe ederek parazitin karbonhidrat metabolizmasını bozar. Etki spektrumu içinde olan Ostertagia ve Haemonchus türlerinde levamizole direnç gelişebilir.

Yarılanma ömrü oral uygulamada 9.3, kas içi uygulamada 6.9 saattir. Sığırlarda ilacın % 83 – 84’ü idrarla, % 9 – 14’üde gaita ile atılır.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Actipar Enjeksiyonluk Çözelti, koyun ve sığırlarda;

Mide-barsak kıl kurtları: Haemonchus sp., Oestertagia sp., Trichostrongylus sp., Nematodirus sp.,Cooperia sp., Bunostomun sp., Chabertia ovina ve Oesophagostomun sp.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus sp.

Göz parazitleri:Thelazia sp.

Türlerine karşı etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Deri altı ve kasiçi olarak uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, genel doz 1 kg canlı ağırlık için 5-7.5 mg’dır. 20 kg canlı ağırlık için 1-1.5 ml uygulanır. Uygulama sırasında başka ilaçlarla karıştırılmamalı , tek uygulama yerine 10 ml’den fazla uygulanmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER ve HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen dozlarda gebelerde güvenlidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Enjeksiyon sonrası uygulama yerinde geçici şişlik gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

  • Piperazin tuzları ile antagonistik etki nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.
  • Tetrahidroprimidinler (pirantel ve morantel tuzları ) ile birlikte kullanılması toksisite artışına yol açabilir
  • Levamizol ile yapılacak olan sağaltımlardan 14 gün önce ve sonra organik fosforlu insektisit bileşiklerlebirlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında zehirlenme belirtileri kullanılmasını takiben 5-15 dk. gibi kısa bir sürede başlayıp 30 dk’da doruk değere çıkar.Yüksek dozlar, bulantı, kusma, kas titremeleri, çırpınmalar, solunum güçlüğü, kalp atım hızında yavaşlama, hipotansiyon, ürinasyon, yere uzanma ve solunum yetmezliği ve ölüme neden olur. Tedavide sıvı sağaltımı ve semptomatik tedavi uygulanır.Levamizol zehirlenmelerinde organik fosforlu insektisit zehirlenmelerinde olduğu gibi damar içi atropin sulfat sağıtımı da önerilmektedir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Son ilaç kullanımdan itibaren sığır ve koyunlarda et için 28 gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığır ve koyunlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

  • Levamizol duyarlılığı bilinen hassas hayvanlarda kullanılmamalıdır.
  • Karaciğer ve böbrek yetmezliği bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
  • Organik fosforlu bileşiklerle birlikte kullanımı levamizole bağlı olarak kontrendikedir. Bu sebeple ilaç uygulamasından 14 gün önce ve 14 sonra organik fosforlu bileşikler kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veya beklenmeyen bir etki gözlendiğinde veteriner hekime müracaat ediniz. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulama sırasında temiz ve steril enjektör kullanınız. Levamizol aşırı duyarlı kişilerde deri tipi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uygulama sırasında eldiven ve maske kullanılması tavsiye edelir.İlacın el ve göze temasından kaçınınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan koruyarak oda sıcaklığında ( 15 – 25 oC) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

  • Irk ve sürü duyarlılığı sebebiyle keçilerde normal dozlarda bile zehirlenmeler ve ölüm görülebilir.
  • Atlar için son derece tehlikelidir. Levamizole bağlı olarak 20 mg / kg dozda bile ölüme yol açabilir. Kedi ve köpekler için ölüme neden olabilecek şekilde zehirlidir.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutularda 20, 50 ve 100 ml’ lik kahverengi flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.