ACTON
Etken Maddeler Benzalkonyum Klorür | Glutaraldehit
Farmasötik Grup Dezenfektan
Farmasötik Şekil Haricen Çözelti
Hayvanlar
Firma Alke
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bileşimi

Acton Dezenfektan Çözeltisi, berrak, akışkan, sarımtırak renkli bir çözelti olup her 100 ml'sinde 15 g glutaraldehit ve 6 g benzalkonyum klorür içermektedir

Endikasyonları
-Kümes, ahır, ağıl gibi hayvan barınakları ile kuluçkahane, kesimhane, muayenehane ve her türlü yüzeyinn çok amaçlı dezenfeksiyonu,
-Çiftlik araç, gereç ve ekipmanları, kuluçka makineleri ve diğer ekipmanların dezenfeksiyonu,
-Nakil araçlarının dezenfeksiyonu ve steril durumun korunması,
-Hayvanların içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu,
-Cerrahi alet ve malzemelerin dezenfeksiyonu ve steril durumun korunması,
-Mandıra, mezbaha, süthane, sağım makinleri ve çeşitli besin üretim birimleri v.b. ekipmanların dezenfeksiyonu,
-Piyeten, şap ve diğer enfeksiyöz yak hastalıklarında tırnak ve tırnak aralarının dezenfeksiyonu,
-Bulaşıcı ve salıgın hastalık durumlarında kümes veya barınak içerisinde iken sisleme pulverizasyon ve benzeri geniş ölçekli uygulamalar ile aerojen yolla dezenfeksiyon,
-Hayvan gübreleri, bulaşık çiftlik artıkları, Hayvan sekret, ekskret ve diğer artıklarıyla bulşamış her çeşitten malzeminin dezenfeksiyonu amacıyla kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Farklı amaçlara yapılacak dezenfeksiyon işlemlerine göre en uygun doz veya dilüsyonlar seçilmelidir.

Ticari Takdim Şekli:1 L, 5L ve 20 L'lik yüksek densite polietilen plastik ambalajlarda satışa sunulmuştur.

 

Acton Dezenfektan Çözelti

Formülasyonşekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (%):

Glutaral(CAS No: 111-30-8):%15

Dördüncül amonyum bileşikleri, benzil-C12-18-alkildimetil klorürler (CAS No: 68391-01-5):%6

Yardımcı madde ve miktarı (%):

Etoksile yağ alkolü C 12-14, noniyonik surfaktan

CAS No: 68439-50-9):%0,5

Çözücü %78,5

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun olarak bertaraf ediniz.

Ürün tipi 2: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler

Ürün tipi 3:Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler

  • Glutaraltoksik doz LD50:200 mg/kg (ağızdan – sıçan)
  • Dördüncül amonyum bileşikleri, benzil-C12-18-alkildimetil klorürler toksik doz LD50:200-2000 mg/kg (ağızdan – sıçan)
  • Etoksile yağ alkolü C 12-14, noniyonik toksik doz LD50:>200-2000 mg/kg (ağızdan – sıçan)

Zehirlenme belirtileri: Boğazda, yemek borusunda ve midede yanma, baş dönmesi, bulanık görme, baş ağrısı, tahriş, mide bulantısı, kusma, solunum darlığı, şuur kaybı kızarıklık kaşınma öksürme, alerjik reaksiyon.

İlkyardım önlemleri: Solunması halinde maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarınız. Nefes alınamıyorsa sunî solunum tatbik ediniz. Doktora başvurunuz. Yutulması halinde ağzı hemen çalkalayınız ve bol su içirtiniz. Kişiyi gözlem altında tutunuz. Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alınız ve hastaneye götürünüz. Bayılmış ise kazazedeye hiçbir şey içirtmeyiniz. Cilt ile teması halinde Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırınız. Kirlenmiş giysileri çıkarınız. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayınız. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurunuz. Gözlerle teması halinde kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayınız. Suyla yıkamaya devam ederek doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

Sulandırma sırasında sürekli karıştırınız. Bu ürünle çalışırken kontakt lens kullanmayınız. Göz yıkama olanakları ve tehlikeli durumlar için duş olanakları olmalıdır. Kullanılan yerde iyi havalandırma sağlayınız. Çalışma yerini terk etmeden önce ellerinizi ve kirlenmiş yerleri yıkayınız. Dikkatli kişisel temizlik gereklidir Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar bu ürünle uğraşmamalıdırlar. Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayınız. Orijinal kabında muhafaza ediniz. Donmaktan ve direkt Güneş ışınlarından koruyunuz. Fiziksel hasar ve/veya sürtünmeden koruyunuz. Oksitleyici maddelerle temastan kaçınınız. İyi bir havalandırma sistemi sağlayınız. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına karışmasına engel olunuz. Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Risk ibareleri:

R20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R34 Yanıklara neden olur.

R37 Solunum sistemini tahriş eder.

R42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik ibareleri:

S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S20 Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S23 Buharını solumayın.

S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S63 Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

Kullanma şekli: Su ile seyreltilmek suretiyle, motorlu pülverizatör ile dezenfeksiyon alanları ve malzemeler ıslatılana değin püskürtülür. Basınçlı sprey püskürterek yıkama şeklinde uygulanır. Virusidal etkinlik için dezenfekte edilecek yüzeyin, dezenfektan soluyonu ile en az 5 dakika temas etmesi sağlanmalıdır.

Üretici firmanın adı ve adresi:

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7

Merkez/Tokat

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Çınardere Mah. PetekSk. No 18 Pendik/İstanbul

Net miktarı:1Lt; 5Lt; 20Lt; 60Lt; 200Lt Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız. Hazırlanmış ürünün en geç 30 gün içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Ürün, oda sıcaklığında depolandığında raf ömrü 2 yıldır.

PROFESYONEL KULLANIMI İÇİNDİR.

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BUHARLARINI ve ZERRELERİNİ SOLUMAKTAN KAÇININIZ. CİLT VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA UYGUN MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.