ACTON
Etken Maddeler Benzalkonyum Klorür | Glutaraldehit
Farmasötik Grup Dezenfektan
Farmasötik Şekil Haricen Çözelti
Hayvanlar
Firma Alke
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Bileşimi

Acton Dezenfektan Çözeltisi, berrak, akışkan, sarımtırak renkli bir çözelti olup her 100 ml'sinde 15 g glutaraldehit ve 6 g benzalkonyum klorür içermektedir

Endikasyonları
-Kümes, ahır, ağıl gibi hayvan barınakları ile kuluçkahane, kesimhane, muayenehane ve her türlü yüzeyinn çok amaçlı dezenfeksiyonu,
-Çiftlik araç, gereç ve ekipmanları, kuluçka makineleri ve diğer ekipmanların dezenfeksiyonu,
-Nakil araçlarının dezenfeksiyonu ve steril durumun korunması,
-Hayvanların içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu,
-Cerrahi alet ve malzemelerin dezenfeksiyonu ve steril durumun korunması,
-Mandıra, mezbaha, süthane, sağım makinleri ve çeşitli besin üretim birimleri v.b. ekipmanların dezenfeksiyonu,
-Piyeten, şap ve diğer enfeksiyöz yak hastalıklarında tırnak ve tırnak aralarının dezenfeksiyonu,
-Bulaşıcı ve salıgın hastalık durumlarında kümes veya barınak içerisinde iken sisleme pulverizasyon ve benzeri geniş ölçekli uygulamalar ile aerojen yolla dezenfeksiyon,
-Hayvan gübreleri, bulaşık çiftlik artıkları, Hayvan sekret, ekskret ve diğer artıklarıyla bulşamış her çeşitten malzeminin dezenfeksiyonu amacıyla kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu

Farklı amaçlara yapılacak dezenfeksiyon işlemlerine göre en uygun doz veya dilüsyonlar seçilmelidir.

Ticari Takdim Şekli:1 L, 5L ve 20 L'lik yüksek densite polietilen plastik ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.