ADOKAİN
Etken Maddeler Adrenalin (Epinefrin) | Lidokain (Lokal)
Farmasötik Grup Anestezik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Kedi | Köpek
Firma Sanovel
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ADOKAİN 
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Lokal Anestezik 

BİLEŞİMİ

Adokain Enjeksiyonluk Çözelti, steril, berrak, renksiz, kokusuz, akışkan bir çözelti olup, beher ml'de 20 mg lidokain HCl, 0,01 mg adrenalin ve prezervatif olarak 1 mg metil paraben içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Adokain Enjeksiyonluk Çözelti, lokal anestezik etkili bir madde olan lidokain ile damar daraltıcı özelliğe sahip adrenalinin kombinasyonundan oluşan seçkin bir lokal anestezik preparattır. Lidokain, amid grubu güçlü bir lokal anesteziktir. Etkisi uygulamadan 3-5 dakika sonra başlar ve 10-15 dakikada maksimuma erişir. Adokain'in bileşiminde olduğu şekilde, adrenalin içeren solüsyonu uygulandığında etkisi en az 2 saat sürer. Lidokain, kolaylıkla yüzeysel anesteziye olanak vermesi, dokulardan hızla emilmesi, irkilti yapmaması ve meydana getirdiği anestezinin diğer lokal anestezilere göre daha kuvvetli, hızlı ve uzun süreli olması nedeniyle seçkin bir lokal anestezik olarak nitelendirilmektedir. Adrenalin canlı vücudunda da sentezlenen, adrenerjik etkilere sahip bir maddedir. Vücutta MAO ve COMT (Kateşol - O - metiltransferaz) enzimleri tarafından metabolize edilir. MAO ve COMT bir çok dokuda bulunduğundan, Adrenalinin yıkımlanması tamamen karaciğer ya da böbreklere bağlı değildir. Adrenalinin sempatik adrenerjik sinir uçları tarafından alınarak elimine edilmesi de, bu maddenin farmakolojik aktivitesinin ortadan kaldırılmasında önemli bir mekanizmadır. Adokain'in formülasyonu, lidokain ve adrenalinin uygun oranlardaki kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu kombinasyon, lidokainin üstün lokal anestezik özelliklerinin, adrenalinin damar düz kaslarında yaptığı kasılma sonucu oluşan vazokonstriktör etki ile desteklenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu formülasyon, lidokainin hedef alınan uygulama bölgesi haricine dağılarak sistemik etki göstermesinin engellenmesi, lokal anestezik etki süresinin uzaması ve istenen derinlikte ve sürede lokal anestezinin, daha az miktarda lidokain kullanılarak elde edilebilmesi açılarından avantajlar sağlamaktadır. Lidokainin yarılanma ömrü 1,6 saattir. Atılımı, %90 metabolitler ve %10 değişmemiş ilaç halinde böbrekler yoluyla gerçekleşir. Adrenalinin metabolitleri idrarla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

ADOKAİN’in dozları kullanılacak lokal anestezi tekniğine, istenen anestezi derinliği ve süresine, uygulama sahasının vaskülarizasyonuna ve hayvanın bireysel tepkisine göre ayarlanmalıdır. Damar içi uygulamadan kaçınılmalı ve enjeksiyondan önce enjektör aspire edilerek kanülün damar içinde olmadığından emin olunmalıdır. ADOKAİN, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer bozukluğu, ağır solunum bozukluğu, hipovolemi, belirgin hipoksi yada şok durumlarında dikkatle kullanılmalıdır. İçerdiği vazokonstriktör ajan nedeniyle kan dolaşımı yetersiz olan vücut bölgelerinde işemi meydana getirebileceği hatırda tutulmalıdır. Tek tırnaklılarda sadece lokal ve bölgesel anestezi için kullanılır. Enjeksiyon steril şartlarda yapılmalı ve kontaminasyon oluşturulmamasına dikkat edilmelidir. Operasyon bölgesine lokal antibiyotik tatbiki önerilmektedir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Önerilen dozlarda nadiren hipotansiyon gibi sistemik yan etkiler nadiren ortaya çıkar. Duyarlı hayvanlarda hipersensivite gelişebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Mono amin oksidaz (MAO) inhibitörleri veya trisiklik antidepressan ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda ADOKAİN Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması sonucu uzun süren hipertansiyon görülebilir. Fenotiazin ve butirofenonlar adrenalinin vazokonstriktör etkisini azaltabilir ya da tersine çevirebilir. Lidokain’nin eliminasyon ve metabolizmasını yavaşlattığı için, metoprolol veya propranolol gibi ß-adrenerjik bloke edici ajanlar ile lidokainin müşterek kullanımında dikkatli olunmalıdır. Sülfonamidler, amfoterisin, metoheksital, sodyum, alkali, oksidan ve mineral tuzlarla geçimsizlik gösterebildiğinden birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozlarda ya da kazayla ilacın damar içi verilmesi durumunda ataksi, nistagmus, depresyon, konvülsiyon nöbetleri, bradikardi ve çok yüksek dozlarda dolaşım kollapsı şeklinde doz aşımı belirtileri ortaya çıkabilir. Bu semptomlar, diazepam ya da çok kısa etkili barbituratların (Tiopental ya da tiamilal) uygulanması ile tedavi edilebilir. Ağır durumlarda oksijen desteği sağlanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Gebelikte Kullanım: İleri gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır. Lokal anestezik maddeler, flegmonlu ve nekrozlu dokulara ya da parçalı yaralara infiltrasyon anestezisi uygulanması amacıyla kullanılmamalıdır. Spinal kanalın enfeksiyonlarında, yaralanmalarında ve deformasyonlarında, epidural anestezi yapılmamalıdır. Damar içi uygulama uygun değildir. 24 saat içinde 2 maksimum doz kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Teması halinde derinizi, ellerinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız. Olası kendine enjeksiyonlara karşı tedbir alınmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Boş ambalajlar çöpe atılmalıdır. Farklı amaçlarla kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25°C arasındaki oda ısısında ve kuru bir yerde muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20, 50 ve 100 ml'lik amber renkli cam şişelerde sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.