ADVANTAGE
Etken Maddeler İmidakloprid
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Damlatma Çözelti
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ZEHİRLİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BİLEŞİMİ:

Beher ml açık sarıdan kahverengiye kadar olan Advantage® %10 damlatma çözeltisi 100 mg İmidakloprid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

İmidakloprid kloronikotinil grubuna dahil bir ektoparaziter olup pirelerin ergin ve larva formlarına etki eder. İmidakloprid in- sektlerin merkezi sinir sisteminin post sinaptik bölgelerindeki nikotinerjik asetilkolin reseptörlerine yüksek derecede affinite gösterir. İnsektlerdeki kolinerjik iletimlerin inhibisyonu sonu­cunda insektler felç olur ve ölürler. Memelilerde yapısal olarak farklı nikotinerjik reseptör noktaları ile zayıf etkileşimi ve mer­kezi sinir sistemini koruyan membranöz bariyerlere düşük affinitesine bağlı olarak imidakloprid, kolinerjik transmisyon üzerindeki bloke edici etkisini spesifik olarak parazitlerde göstermektedir. Bu etkiye bağlı olarak parazit felç olur ve ölür. Advantage® tavsiye edildiği şekilde deri üzerine uygulandığında hayvanın tüm vücut yüzeyi üzerinde deri ve tüylere hızlı bir biçimde dağılım gösterir. Deriye damlatılarak kullanılan ürünün kan dolaşımına geçmediği, hayvanlarda yüksek dozların kulla­nıldığı emniyet testlerinde herhangi bir yan etkiye sebep olma­dığı tespit edilmiştir.

Toksikolojik bilgiler: İmidakloprid toksikolojik sınıf ll'ye girer (WHO, EPA). Farelerdeki akut oral LD50 dozu 450 mg/kg'dır, mutajenik ve teratojenik etkileri yoktur. KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Advantage® köpek ve kedilerin pire enfestasyonlarından korun­ma ve mücadelesinde kullanılır {Ctenocephalides spp.). Hayva­nın üzerindeki pireler ilaç uygulamasından 12 saat sonra % 98-% 100 oranında ölür. Tek uygulama yeni pire enfestas- yonlarını en az dört hafta boyunca önler. Ürün, pirelerden kay­naklanan allerjik dermatitiste, tedavinin bir parçası olarak da kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Kedilerde uygulama:

Önce tüyler iki yana ayrılır, sonra uygulanır.

Köpeklerde uygulama:

Kedilerde uygulama

25 kg'ın altındaki köpeklerde uygulama

Pipet elde dik durumda tutulurken, kapağı çıkartılıp, ters çevri­lerek pipetin ağzı üzerinde yerleştirildikten sonra, buradaki mührü kırmak üzere çevrilir. Köpek ve kedi ayakta iken, iki omuz arasındaki bölgede bulunan tüyler iki yana ayrılarak deri ortaya çıkarılır. Pipet içeriğinin tamamı doğrudan deri üzerine sıkılır.

25 kg'ın üzerindeki köpek­lerde uygulama

25 kg'ın üzerindeki köpeklerde iki omuz arasındaki tüyler ayrılıp deri üzerine 2,5 ml'lik bir tüp ve kuyruk başlangıç bölgesindeki tüyler ayrılarak deri üzerine diğer bir 2,5 ml'lik tüp uygulanır.

AĞIRLIK

URUN

4 kg'ın altındaki kedi ve köpekler için Advantage® 0,4 ml'lik 1 pipet

4-10 kg arasındaki köpekler için Advantage® 1,0 ml'lik 1 pipet

10-25 kg arasındaki köpekler için Advantage® 2,5 ml'lik 1 pipet

25 kg'ın üzerindeki köpekler için Advantage® 2,5 ml'lik 2 pipet

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Bir tedavi 12 saat içinde pirelerin %98-100'ünü öldürür ve 4 hafta boyunca etkinlik sağlar. Advantage® pirelerin ergin şekillerine etki etmesinin yanında, tedavi edilmiş köpeklerin çevresinde bulunan larvalara karşı da etkilidir. Böylelikle köpek­lerin çevresinde bulunan pire larvaları da, tedavi edilmiş köpek­ler ile temasa geçtiklerinde öldürülmüş olur. Advantage®, pire­lerden kaynaklanan alerjik dermatitlerin (FAD) tedavi stratejisi­nin bir parçası olarak kullanılabilir. Advantage® laboratuvar çalışmalarında muköz membranlara orta derecede irritan olarak bulunduğu için, ilacı kullanan kişi ilacın köpeğin göz ve ağzına değmemesine dikkat etmelidir. İdeal bir koruma ve pire müca­delesi için ayda bir ilaç uygulamasının tekrarı gereklidir. Hayvan şampuanla yıkandığı takdirde ilaç uygulaması yıkama sonrası yapılmalıdır. Yapılan klinik denemelerde ürün embriyotoksik, teratojenik veya toksik etkiler meydana getirmemiştir.

Gebelikte kullanım: Gebe köpek ve kedilerde kullanılmasında sakınca yoktur.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:

İlaç uygulamasının hemen ardından kediler uygulama noktasını yalarsa, ürünün acı tadından ötürü salya salgısı artabilir. Bu durum bir zehirlenme belirtisi olmayıp birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Nadir olarak geçici deri duyarlılıkları (uygu­lama bölgesinde kaşıntı, kıl dökülmesi ve kızarıklık dahil renk değişiklikleri) ve uyuşukluk şekillenebilir..

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Diğer ilaçlar ile geçimsizliği bildirilmemiştir. Farklı dış parazit ilaçları ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Tavsiye edilen dozun 2-10 katı uygulanması ve tavsiye edilen­den daha kısa aralıklarla uygulanması ile test edilmiştir ve bir yan etki oluşmamıştır.. Kazara ilacın oral alımı durumunda hareketlerde dengesizlik, konvülsiyonlar, titreme veya solunum güçlüğü gibi zehirlenme belirtileri meydana gelebilir. Sempto- matik olarak sağaltılabilecek zehirlenme belirtileri aktif kömür kullanımıyla hafifletilebilir. Spesifik antidotu yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI:

Sağlıklı deri üzerine damlatma haricinde uygulanmaz. 8 haftadan küçük köpek yavrularında ve 10 haftadan küçük kedi yavrularında uygulanmamalıdır.

Advantage® 1,0 ml 4 kg'dan hafif köpeklerde, Advantage® 2,5 ml 10 kg'dan hafif köpeklerde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

•    Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

•    Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

•    Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

•    Gıda maddelerinden ve hayvan yemlerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:

Deri ile temastan sakınınız. Deri ve göz ile teması halinde deri­nizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Uygulama esnasında birşey yemek, içmek ve sigara içmek uygun değildir. Deri hassasiyeti olanların bu ürüne karşı duyarlılığı olabilir. Kaza ile ilacın yutulması durumunda doktorunuza başvurunuz. Çok nadir de olsa, bu ürünün ya da diğer topikal ürünlerin kullanılmasından sonra, bireysel deri reaksiyonları (allerji, irritasyon, kaşıntı vb.) oluşabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Açılmamış ambalajı içinde raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır. 15-25°C'de güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz. İlacı dondurmayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Suda yaşayan canlılar (balıklar vb.) için toksiktir. Kullanılmış tüpler ve raf ömrü geçmiş ürünler dere, ırmak gibi balık ve diğer su canlılarının yaşadığı yerlere atılmamalıdır, usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Suda yaşayan canlılara (balık vb.) zarar verebileceğinden köpeklerin uygulama sonrasında canlıların bulunduğu su birikintilerine girmelerine izin verilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içinde, 0.4,1.0,2.5 ve 4 ml'lik 4'er adet beyaz polip- ropilen tüp içeren blisterler şeklinde piyasaya takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesiyle (VHR) veteriner muayenehanelerin­de, polikliniklerinde ve eczanelerde satılır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 24.11.2004

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO.: 19.11.1997-6/560

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.