ALAMYCIN LA
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

Alamycin LA'nın kehribar renkli, partikülsüz ve steril her ml'si 200 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin dihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Alamycin LA uzun süreli antibakteriyel etkinlik sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiş oksitetrasiklin içeren bir antibakteriyeldir. Oksitetrasiklinler bakterilerin 30 S ribozomlarına bağlanarak onların protein sentezini durduran bakteriostatik etkili antibakteriyellerdir. Oksitetrasiklinler aşağıdaki bakterilere iyi derecede etkilidirler:

Gram-pozitif aerob bakteriler: Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Bacillus spp., Erysipelothrix rhusiopathia ve Streptococcus spp. Gram negatif bakteriler: Bordetella spp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Actinobacillus spp., Campylobacter fetus, Francisella tularensis, Haemophilus spp., Yersinia spp., Borrelia spp. ve Leptospira spp. Moraxella bovis. Gram negatif anaeroblar: Fusobacterium spp., Actinomyces spp. Oksitetrasiklinler Mycoplasma spp., Ehrlichia spp., Chlamydia spp., Coxiella burnetii, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lara da iyi derece etkilidirler.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacteriacea spp. familyasına dahil Enterobacter spp., E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp., anaerob bakterilerden Bacteroides spp. ve Clostridium spp.'ye etkisi değişkendir. Mycobacterium spp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia spp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir. Alamycin LA uygulama sonrası kandaki tedavi edici oksitetrasiklin konsantrasyonu en az 4 gün sürer. Sığırda kas içi uygulamayı takiben süratle emilerek 4 saatte 4.78 mcg/ml olan maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Uygulamadan 8 saat sonrasına kadar antibiyotik konsantrasyonu bu seviyede kalır, daha sonra yavaş bir şekilde azalarak 96 saat sonunda 1.99 mcg/ml'ye düşer. Oksitetrasiklin hedef hayvanlarda, enfeksiyona yol açan bakteriler için MIC değerleri 0.062-2.0 mcg/ml arasındadır. Alamycin LA tüm vücutta çok iyi bir dağılım gösterir, akciğer, uterus ve ayak dokusunda yerleşen duyarlı mikroorganizmalara yüksek etkilidir. Oksitetrasiklinler ya değişmemiş olarak ya da mikrobiyolojik olarak inaktif formda idrar ve dışkı ile atılırlar.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Alamycin LA sığır ve koyunlarda oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulan solunum, sindirim, ürogenital sistem enfeksiyonlarında, septisemilerde, viral enfeksiyonlar ile beraber seyreden ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Bu kapsamda sığır ve koyunlarda başlıca pneumoni, ayak çürüğü, septisemi, enteritislerde, enfeksiyöz keratokonjunktivitis, leptospirosis, listeriosis, anaplasmosis enfeksiyonlarında, ayrıca mastitis ve metritislerde lokal tedaviye destek olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Farmakolojik doz: 20 mg/kg/canlı ağırlık (Pratik doz: 1 ml/10 kg) dozda derin kas içi yolla uygulanır. Sığırlar için 20 mi, koyunlar için 5 ml'den daha fazla kullanılması gerektiğinde, toplam miktarın bölünerek iki ayrı yere enjekte edilmesi önerilir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır. Oksitetrasiklin sürüdeki chlamydia enfeksiyonunu tamamen ortadan kaldırmaz.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:

Gebelikte uzun süreli kullanımı fötüsta, kemiklerde ve dişte diskolarasyona neden olabilir. Aynı etki çok genç hayvanlarda da söz konusudur. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatlk yetmezliği bulunanlarda ve gebe hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Tetrasiklinler fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici bir lokal reaksiyona neden olabilir. Enjeksiyondan sonra sığırlarda geçici hemoglobinüriye bağlı idrar renginde koyulaşma meydana gelebilir. Tetrasiklinlerin hızlı damar içi uygulanmaları tüm türlerde kardiyovasküler kollapsa neden olabilir. Uygulama yerinde nadiren geçici lokal bir reaksiyon görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Tetrasiklinler infüzyon sıvıları ile dilüe edildiklerinde etkinliklerini kaybederler. Betalaktam ve aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Tetrasiklinler, metoksifluranın böbreğe yönelik etkisini arttırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum, penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, kloramfenikol sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün geçmeden sığır ve koyunlar kesime gönderilmemel dir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle, insan tüketimi için süt elde edilen sığır ve koyunlarda uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLAR:

At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır. Kesinlikle damar içi kullanılmamalıdır. Oksitetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım:

Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3'ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime başvurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

İlaç kullanımı sonrası eller yıkanmalı, göz ve deriye ilaç temas etmişse tahriş meydana gelebileceğinden derhal suyla yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

15-25°C'de saklayınız ve ışıktan koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Ürün ilk dozun çekilmesinden (kullanılmasından) sonra 28 gün içinde tüketilmelidir. Flakon açıldıktan sonra havayla temas eden solüsyonun rengi koyulaşabilir ancak ilacın etkinliği azalmaz.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ:

Karton kutu içinde 50,100 ve 250 ml kauçuk tıpalı, alüminyum kapşonlu kahverenkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.