ALBECEL-K
Etken Maddeler Albendazol
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma CLK Pharma
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek ve koyun sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır.

RUHSAT ONAY TARİHİ VE NO: 10.12.2009-22/007

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.