ALBESYM %10 ORAL
Etken Maddeler Albendazol
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Süspansiyon
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma IPM
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli: 1000 ml plastik şişelerde
Bileşimi: 100 mg albendazol

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Oral
Sığırlarda; Mide-bağırsak-akciğer kıl kurtları ve şeritler için farmakolojik dozu 7,5 mg/kg canlı ağırlık, Pratik dozu: 7,5 ml/100 kg, Erişkin karaciğer kelebekleri için farmakolojik dozu 10 mg/kg c.a Pratik dozu: 10 ml/100 kg canlı ağırlık dozundadır Koyunlarda; Mide-bağırsak-akciğer kıl kurtları ve şeritler için farmakolojik dozu 5 mg/kg canlı ağırlık, Pratik dozu: 0,5 ml/10 kg Erişkin karaciğer kelebekleri için farmakolojik dozu 7,5 mg/kg c.a Pratik dozu: 0,75 ml/10 kg canlı ağırlık dozundadır. Uygulamayı sadece amaca uygun ölçekli iğnesiz enjektör veya uygun ölçekli otomatik sıvı dozajlama aleti kullanarak yapınız. Doğru dozun uygulanmasını sağlamak için hayvanın vücut ağırlığı mümkün olduğunca net olarak ölçülmelidir. Toplu ilaç uygulamalarında, dozun aşırı veya yetersiz uygulanmasını önlemek amacıyla, hayvanlar vücut ağırlıklarına göre gruplandırıldıktan sonra ilaç uygulanmalıdır. Tedavi sırasında ve öncesinde özel beslenme programı uygulanması gerekmemektedir. Kullanmadan önce homojen bir süspansiyon elde edinceye kadar çalkalayınız.

KULLANIM SAHASI

Sığır ve koyunlarda, aşağıda belirtilen benzimidazole duyarlı endoparazitlerin erişkin ve (immatür) genç formlarının kontrolüne yönelik kullanılır. Sığırlarda; Gastro-intestinal yuvarlak nematodlar : Ostertagia, Chabertia, Haemonchus, Trichostrangylus, Nematodirus, Oesphagostomum, Bunostomum, Cooperia ve Strongyloides spp. Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparous Şeritler: Monieza spp Erişkin karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica Koyunlarda; Gastro-intestinal yuvarlak nematodlar: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus (N. battus dahil), Chabertia ve Oesophagostomum spp. Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria Şeritler: Moniezia spp Erişkin karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica Sığırlarda Cooperia ve Ostertagia ( hipobiyotik larvaları ) tedavisinde genellikle etkilidir. Koyunlarda benzimidazole duyarlı Ostertagia ( hipobiyotik larvaları ) tedavisinde genellikle etkilidir. Ürün ovisidaldir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ
 

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütleri 72 saat (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmaz.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.