ALBESYM 1200 ORAL TABLET
Etken Maddeler Albendazol
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Sığır
Firma IPM
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli: 10 tabletlik bilister ambalajlarda, karton kutu içinde takdim edilmiştir.
Bileşimi: 1200 mg albendazol

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Oral Sığırlarda: Yuvarlak solucanların, akciğer kıl kurtlarının, şeritlerin, kelebek ve yuvarlak solucan yumurtalarının kontrolüne yönelik farmakolojik doz 7.5 mg albendazol/kg c.a'dır. Pratik doz 160 kg canlı ağırlığa 1 tablettir. Erişkin karaciğer kelebeklerinin (kronik fasiolazis) tedavisine yönelik farmakolojik 10 mg albendazol/kg c.a'dır. Pratik doz 120 kg canlı ağırlığa 1 tablettir. ALBESYM 1200 oral tablet; 1 defada oral yolla yutturularak uygulanır. Tablet çentikli olduğundan kolaylıkla ortasından kırılıp yarım tablet olarak da kullanılabilir. Uygulamadan iyi sonuç alınması için hayvan ağrılığının net olarak ölçülmesi gereklidir.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda; aşağıdaki türlere karşı etkilidir:
Yuvarlak solucanlar: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia, Strongyloides spp. Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus Şeritler: Monieza spp. Erişkin karaciğer kelebeği : Fasciola hepatica Ürün ovisidal etkisi sayesinde kelebek ve yuvarlak solucan yumurtalarını öldürerek mera kontaminasyonunu azaltır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.