ALİZİNE
Etken Maddeler Aglepriston
Farmasötik Grup Hormon
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Köpek
Firma Tüm Ekip
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler: Aglepriston progesteron reseptörleri seviyesinde, progesteron ile yarışarak antiprogesteron etki gösteren sentetik bir steroittir. Progesteron ile mukayesede in vitro olarak dişi köpek uterusundan hazırlanmış progestojen-resöptör için 3 misli, tavşanda 3.8 misli ve kedide 9 misli daha büyük affinite gösterir. Gebe sıçanlarda deri altı yol ile 10 mg/kg'lık bir dozu, in vivo olarak, uygulanan bütün hayvanların düşük yapmasına neden olur. Deri altı yolu ile 4 gün boyunca günde 30 mg/kg'a varan dozları sıçanlarda antiğiukokortikoit etki göstermemektedi r.

Farmakokinetik özellikler: 24 saat ara ile günde 10 mg/kg'lık iki enjeksiyondan sonra doruk konsantrasyona (280 ng/ml civarında) 2.5 gün sonra ulaşılır. Ortalama kalma süresi (MRT) 6 gün civarındadır: Bu periyod enjeksiyon yerinden ortalama absorbsiyon süresini kapsar.

10 mg/kg'lık bir etiket dozundan sonra atılım yavaştır. Uygulanan dozun sadece % 60'ı ilk 10 gün boyunca, ve % 80 kadarı 24 gün süre ile atılır. Atılım başlıca dışkı ile olur (% 90 kadarı).

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR

Gebeliği tespit edilmiş köpeklerde olguların %5'inde parsiyal düşük gözlenmiştir. Uterusun boşluğunu teyid için her zaman bir klinik muayene yapılması tavsiye edilir. Bu muayene ilacın uygulanmasından 10 gün sonra (veya çiftleşmeden en az 30 gün sonra) yapılmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLERİ

Alizine uygulaması sonrasında enjeksiyon yerinde geçici bir ağrı oluşabilir. Enjeksiyon yerinde ağrısız, ve her zaman reversibl, lokal bir enflamatuar reaksiyon da gözlenebilir. Gebeliğin 20. gününden sonra uygulama yapılan dişi köpeklerde düşük doğumun fizyolojik işaretleri ile birlikte gerçekleşir: fötal atılım, hafif anoreksi ve memelerde ıconjestiyon. Alizine ile oluşan düşükten sonra sıklıkla östrüsa erken bir dönüş görülür. (Östrüs-östrüs arası süre 1-3 ay süresince kısalır)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMI

Dişi köpeklerde önerilen dozun 3 katı uygulandığında, enjekte edilen büyük hacimler nedeniyle lokal enflamatuvar reaksiyonlar dışında advers etki kaydedilmemiştir.

KONTRENDİKASYONU

Yeterli veri olmadığından, ürün hepatik veya renal fonksiyon yetmezliği olan köpeklerde, diyabetli hayvanlarda ve sağlık durumu kötü olan köpeklerde kullanılmamalıdır. Aglepriston glukokortikoit reseptörlere affinite gösterdiğinden, gizli veya açık hipoadrenokortisizmi (Addison hastalığı) olan köpeklerde veya hipoadrenokortisizme genetik bir yatkınlığı olan köpeklerde kullanılmamalıdır.

Alizine, aglepristona veya ürünün yardımcı maddelerine bilinen aşırı duyarlılığı olan köpeklerde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve ambalajında saklayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İnsanlarda düşük yapmak için steroitler kullanılmaz. Gebe kadınlara, veya gebe kalma olasılığı olanlara veya hamilelik durumu belirsiz olanlara kaza ile enjeksiyon yapılması zarar verebilir. Veteriner hekimin ürünü uygulamaya hazırlayan ve hayvana uygulayan kişileri "KAZA İLE ENJEKSİYON OLMAMASI" konusunda uyarmalıdır. Bu ürün enjeksiyon yerinde uzun süren lokal reaksiyonlara neden olabilen yağ esaslı bir üründür. Kazara bir enjeksiyon olması durumunda acil tıbbi müdahale için en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli ve bu uyarı doktora gösterilmelidir. Çocuk doğurma potansiyeline sahip bayan veteriner hekimler bu ürünü uygularken ürün ile temastan kaçınmalı, veya kullanıp atılan plastik eldivenler giymelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 °C ) ve ışıktan koruyarak saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk açılıştan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir.

İMHA ŞARTLARI

Boş flakonları ve kutuları kağıt ile sardıktan sonra çöpe atınız. İlk kullanımdan 28 gün sonra kullanılmadan kalan ürün varsa atık materyal yasal imha kurallarına göre imha edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Alizine, karton kutu içerisinde 5 ml, 10 ml ve 30 ml'lik renksiz cam flakonlarda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle veteriner hekim muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.