AMİTRAX % 12.5
Etken Maddeler Amitraz
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Teknovet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

AMİTRAX %12.5 (ZEHİRLİ)
Dökme ve Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat
Ektoparaziter  (İnsektisit - Akarisit)

BİLEŞİMİ

Amitrax %12.5  Dökme ve Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat; açık sarı, sarımsı renkli berrak ve emülsifiye  edilebilen  konsantrat  olup her ml’de 125 mg Amitraz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amitrax %12.5 Dökme ve Daldırma Emülsiyonu İçin Konsantrat’ın etken maddesi olan Amitraz, triazapentadien (formamidin) türevi  akarisid ve insektisit etkili bir maddedir. Amitraz, temas ve solunum yolu ile etkir. Sistemik etkili değildir. Ektoparazitlerin merkezi sinir sistemlerinde oktopamin reseptörleri ile etkileşime girerek, nöronal aktivitede  artışa ve  sonuçta  dış parazitlerde ölüme neden olur. Ayrıca 2-adrenoreseptör agonistidir. Sulu çözeltileri alkali şartlarda dayanıklıdır. Amitraz evcil hayvanların  dış parazitlerinden; bit, pire, kene türleri ve uyuz etkenlerine karşı birinci derecede etkilidir. pH  7.0’nin altında dayanıksızdır.

Amitrax %12.5, deri üzerine uygulandığında deriden emilimi nispeten yavaştır. Pik plazma konsantrasyonuna  uygulamadan 24 - 72 saat sonra ulaşır. Atılım büyük oranda idrar yoluyla ve ilk 24 saat içinde  % 55 - 76 oranında gerçekleşir.

Toksikolojik bilgiler : Toksisite sınıfı  WHO (a.i.) IlI, EC risk Xn (R22), EPA (formülasyon) III’tür. Amitraz evcil memelilerde  çok düşük toksisite gösterir. Akut oral LD50 değeri  ratlarda     520 - 800 mg / kg, farelerde > 1600 mg / kg, tavşanlarda 100 mg / kg; deri yolu ile ratlarda >1600  mg / kg ve tavşanlarda > 200 mg / kg  dolayındadır. Solunum yolu ile ratlarda  LC50   ( 6 saat) 65 mg / L’dir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER  VE HEDEF  TÜRLER  İÇİN  ÖZEL  UYARILAR

Etkin bir paraziter mücadele için veteriner hekime danışınız.  Parazit enfestasyonundan korumak için, sürüye yeni girecek olan hayvanların ve ayrıca  sürüdeki tüm hayvanların 3 ayda bir rutin olarak ilaçlanması önerilir.

Gebelikte  Kullanım: Amitraz önerilen dozlarda kullanıldığında gebe hayvanlarda güvenlidir.

İSTENMEYEN  / YAN ETKİLERİ

Nadir olarak uyuşukluk, kusma, diare ve sedasyon görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Azathioprine ve kortikosteroidler  ile bir arada kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda kullanıldığında, merkezi sinir sistemi depresyonu şeklinde  zehirlenme semptomları ortaya çıkabilir. Spesifik bir antidotu olmayıp oluşabilecek zehirlenmelerde temas en az düzeye indirgenmeye çalışılarak, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Amitraz bir kolinesteraz inhibitörü değildir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) ; Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün, koyunlar 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben  2 gün (4 sağım) süreyle elde edilen inek sütleri ve      1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri  insan tüketimine sunulmamalıdır. 

KONTRENDİKASYONLARI

Köpekler, kediler, tek tırnaklılar ve aşırı duyarlılık nedeniyle  kanatlılarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ  ALMASI GEREKEN  ÖNLEMLER  VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulama sırasında bir şey yenilip, içilmemelidir. İlacın kullanımı, sulandırılması, transferi veya boş konteynırların yıkanması esnasında koruyucu giysi, eldiven ve maske giyilmelidir. Tedavi uygulanmış hayvanlara, tamamen kurumadan veya koruyucu giysi ve eldiven giymeden dokunulmamalıdır. Deri, ağız ve gözlere temasından kaçınılmalıdır. Deri ve göz için irritandır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Kontamine giysiler, uygulama sonrası çıkarılmalı ve yıkanmadan tekrar kullanılmamalıdır. Kullanma esnasında hayvanların yemlik ve suluklarına temas ettirilmemeli, yiyecek ve içeceklerinin üzerine püskürtülmemelidir. Süt ve kaplarına ilaç bulaştırılmamalıdır. Bir şey yenilip içilmeden önce ve çalışma sonrası  eller ve ürünün temas ettiği yerler iyice yıkanmalıdır.

Doktorlara uyarı:

Amitraz, organik fosforlu bir bileşik değildir. Zehirlenmeden şüpheleniliyorsa semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı, özellikle solunum ve kalp fonksiyonları  gözlenmelidir. İyileşme genelde kendiliğinden gerçekleşir. Atropin uygulanmamalı ve hasta kusturulmamalıdır.

MUHAFAZA  ŞARTLARI  VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında kapağı sıkıca kapatılmış  olarak, kuru ve serin bir yerde (25 °C’nin altında), ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

KULLANIM  SONU  İMHA  VE  HEDEF  OLMAYAN  TÜRLER  İÇİN  UYARILAR

Amitraz, balıklara zarar verebileceğinden ilaçlı su ve bitmiş  ambalajlar  dere ve su kanallarına atılmamalıdır. İlacın sulara karışmamasına özen gösterilmelidir. Boş ilaç ambalajları imha edilmelidir. Hazırlanan çözeltiler ikinci kez kullanılmamalı, hazırlandıktan 24 saat sonra uygun bir şekilde atılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

Kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz renkli  coex şişelerde ve kutusuz olarak 500 ml, 1 litre, 5 litre, 20 litre ve  25 litre’lik beyaz renkli coex şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ  VE  ŞARTLARI

Veteriner  hekim reçetesiyle ; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 03.04.2008

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 03.04.2008 - 19 / 096

PAZARLAMA İZİN VE İMAL YERİ  ADRESİ SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ : TEKNOVET İlaç  San. ve Tic. Ltd.  Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290 34670    İkitelli /İSTANBUL

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.