AMOKSİD
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Hindi | Kanatlılar | Tavuk
Firma Mistav
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Amoksisilin, semisentetik penisilinler grubuna dahil, geniş etki spektrumlu bir β-laktam antibiyotiktir. Amoksisisilin (α-amino-p-hidroksibenzilpenisilin) Ampisilin’den benzen halkasının para pozisyonda bir hidroksil grubuna sahip olması ile ayrılır.
Amoksisilin, bakteriyel hücre duvarı sentezinin mukopolisakkaritler ile engellenmesi sonucu bakterisidal etki geliştirir. Etkisi sonucunda, bakteriyel hücre duvarı bozulur ve bakteriye ait yapılar lize olur.
Amoksisilin geniş antibakteriyel spektruma sahip bir antibiyotiktir. Antibakteriyel spektrumu arasında Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler bulunmaktadır. Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler arasında özellikle; Clostridium, E.coli, Salmonella, Pasteurella, Haemophilus, Staphylococ, Streptecoc ve Corynebacterium türlerine karşı oldukça etkili iken, Proteus ve Vibrio türlerine daha az etkilidir.
Amoksisilin, oral yolla uygulandığında, hızla ve iyi oranda emilim gösterir ( % 80 ).
Plazma proteinlere bağlanma oranı düşüktür. Plazma pik seviyesine 1 saatte ulaşır.
Vücudun dokusal kesimlerine özellikle karaciğer, safra, böbrek ve kas dokularına dağılımı iyidir. Amoksisilin, başlıca böbrekler ile ve etkin ( yani metabolize olmamış ) formda atılmaktadır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi ( i.k.a.s. ) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda ise kullanılmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 143 ve 1.430 gr’lık ambalajlardadır.
RAF ÖMRÜ : 24 ay

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.