AMOXİNJECT LA
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Dana | Deve | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Aydın
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ 

Amoxinject LA Enjeksiyonluk çözelti, beyaz açık krem arası, kokusuz, akışkan bir homojen çözelti olup, her ml süspansiyon 150 mg Amoksisilin’e eşdeğer 172.2 mg Amoksisilin trihidrat, 10.0 mg Alüminyum monostearat içerir. 

KULLANIM YERLERİ / ENDİKASYONLAR 

Amoxinject LA Geniş spekturumlu gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı uzun süreli bakterisit etkilidir,Solunum sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları , deri ve yumuşak doku enfeksiyonları , yaralar apseler gibi sistemik ve lokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır Operasyon sonrası gelişebilecek enfeksiyonlara engel olmak ve viral hastalıklardan sonra gelişebilecek ikincil bakteriyel enfeksiyonları en gellemek amacıyla kullanılır 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU 

Farmakolojik doz: 7 mg /kg canlı ağırlığa günde 1 defa kas içine 3-5 gün, 
:15 mg/kg canlı ağırlığa 48 saatte 1 defa kas içine uygulanır 

Pratik toz 

Sığır,Deve : 100 kg canlı ağırlığa 5 ml günde bir defa kas içine 

Dana : 50 kg canlı ağırlığa 3 ml günde bir defa kas içine 

Koyun , Keçi : 20 kg, 1 ml günde bir defa , Bir defa kas içine 

Kedi Köpek : 2 kg canlı ağırlığa , 0.1 ml günde bir defa 

Sığırlarda uterus içi kullanım: Ortalama 900 mg (6ml) uterus içine 1 defa uygulanır. Gerekli görüldüğünde aynı doz 4-7 gün sonra tekrar uygulanır. 

Uygulama süresi 3 gün 

Kullanmadan önce çalkalanarak, süspansiyon homojen hale getirilmelidir. 

Kontrendikasyonları: 
penisiline hassas hayvanlarda kulanılmamalıdır. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi: 
kas içi enjeksiyonlarda : sıgır et 30 gün süt 5 gün 
: koyun et 30 gün süt 7 gün 
Uterus içi uygulamalarda: et 5 gün süt 3 gün 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

İmal tarihinden itibaren 3 yıldır. 4°-25°C arasında güneş ışığından korunarak muhafaza edilmelidir. Açıldıktan sonra +4 C de 1 ay süreyle etkinliğini korur. 

En Önemli Özellikleri : 
gentaject %5 ile birlikte kullanıldıgında en geniş spektrum elde edilir 
amoxinject LA 3 yıllık raf ömrü ile kullanım kolaylıgı saglar 
yol sitreslerine karşı operasyonlardan önce tek uygulama ile koruyucu etki saglar. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.