AMOXLAV TABLET
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin) | Klavulanik Asit
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

AMOXLAV
Oral Tablet
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Sarı-krem renkli , oval tabletlerin her birinde

Amoksisilin 200 mg ( trihidrat halinde )

Klavulanik asit 50 mg ( potasyum klavulanat halinde ) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amoksisilin betalaktam bir antibiyotiktir. Bakteri hücre duvarındaki penisilinlere özgü proteinlere bağlanarak hücre duvarı sentezini önlemek yoluyla etkisini gösterir.

Amoksisilin Gram pozitif ve Gram gram negatif bakteriler üzerinde etkili geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

Klavulanik asit betalaktam yapısında antibakteriyel etkinliği düşük bir maddedir. Temel etkisi bakteriler tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimleri ile dönüşümsüz olarak bağlanarak bakteriyi etkisiz hale getirmek ve direnç oluşumunu önlemektir.

E.coli , Klebsiella,Pneumonia , Proteus spp. Salmonella spp Pasteurella spp., Clostridium spp, Staphylococcus , Streptococcus amoksisilin ve klavulanik asit kombinasyonunun etki spektrumuna giren başlıca bakterilerdir.

Pseudomonas türlerinden kaynaklanan enfeksiyonlarda etkinliği sınırlı kalmaktadır. Amoxlav Tablet oral uygulamadan sonra hızla emilerek dokulara dağılır. Deri, akciğer, böbrek, bağırsak ve karaciğerde elde edilen konsantrasyonlar hedef bakteriler için gerekli minimum inhibe edici konsantrasyonların üzerindedir. Oral yolla uygulamadan sonra klavulanik asit için 30 dakikada 3,32 ng/ml ve amoksisiln için 1 saate 7,93 ^g/ml'dir. Köpeklerde plazmada amoksisilin ve klavulanik asitin pik konsantrasyonları 5-7 ve 0.8-1.97 ng/ml arasında değişir. Atılım başlıca idrar yoluyla değişmeden olmaktadır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen tedavi süresi aşıldığında süperenfeksiyon tehlikesi vardır.

Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette fakat daha sıklıkta aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionöratik ödem gibi ) görülebilir. Anafilaksi oluşursa epinefrin ve/veya oksijen, damar içi ( İ.V) steroid uygulanmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Verilen dozun ve sürenın uzamasına bağlı olarak neurotoksık ve nefrotoksık etkıler oluşabılır ,

Gastrointestinal şikayetler görülebilir. Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler normale döner. Çok yüksek dozların verilmesi halinde toksikasyon tedavisi uygulanır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Amoksisilin aminoglikozitlerin bakteri içinde penetrasyonunu arttırdığı için birlikte kullanımları sinerjik bir etki oluşturur.

Tetrasiklinler ile birlikte kullanılmamalıdır. KONTRENDİKASYONLAR

Penisilinlere alerjisi olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım : Deney hayvanlarnda yapılan çalışmlar gebe hayvanlarda güvenli olduğunu ve teratojenik etkisin olmadığını göstermiştir. Kedi ve köpeklerde gebe hayvanlarda güvenli kullanım ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

Bütün diğer penisilinlerde olduğu gibi amoksisilin-klavulanik asit kombinasyonunun oral ya da pareneral yolla kullanımı tavşan, kobay, hamster ve Gerbilinae ailesinden kemiriciler gibi küçük laboratuar hayvanlarında ve atlarda gastro-intestinal florayı bozabilir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GERKEN ÖNLEMLER

Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişilerin ilaçla teması sakıncalıdır. Penisilin ve sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon, sindirim ve deri temasından sonra aşırı duyarlılığa neden olabilirler. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık sefalosporinlere karşı çapraz reaksiyona da yol açabilir.Bu maddelere karşı reaksiyonlar nadiren ciddi seyirli olabilir. Kullanım sırasında teması önleyecek önlemler alınmalıdır.

Temas sonrası deride kızarıklıklar gibi semptomların oluşması durumunda ürün prospektüsü veya kutusu ile birlikte bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Yüzün,dudakların ve gözlerin şişmesi ya da soluk almada güçlük acil medikal önlemleri gerektirir. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 C ) serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 5 veya 10'luk alüminyum folyo blisterler içinde 10-100 ve 500 tabletlik ambalajlarda arzedilir..

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR) PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ :

TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI RUHSAT TARIHI VE NO : RUHSAT SAHİBİ ve İMAL YERİ

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.