AMOXLAV
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin) | Klavulanik Asit
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Kedi | Köpek | Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

AMOXLAV
Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücüsü Veteriner
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

25 ml.lik renksiz şişede beyaz toz halinde 3.500 mg Amoksisilin baza eşdeğer Amoksisilin sodyum 875 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat içerir.

25 ml.lik renksiz şişede 18 ml enjeksiyonluk su içerir. Çözücü ile tozun karıştırılmasından sonra elde edilen 20 ml.lik sarı renkli , berrak çözeltinin her ml'sinde 175 mg amoksisilin baza eşdeğer amoksisilin sodyum ile 43.75 mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amoksisilin bakterisidal etkili , aminopenisilin grubundan bir yarı-sentetik penisilindir.

Bakteri hücre duvarında mukopeptit sentezini engelleyerek etki gösterir.Klavulanik asit karboksilik asit yapısında penisilinlere benzer bir bileşiktir. Streptomyces clavigulerus fermentastonundan elde edilir.Bakteriyel beta-laktamaz enzimlerine karşı dönüşümsüz inhibitör etkisi ile spesifik bir etkiye sahiptir. Beta-laktamaz ile yaptığı stabil, inaktif kompleks amoksisilinin enzim tarafından parçalanmasını engeller.

Amoksisilin -klavulanik asit kombinasyonu in vitro olarak klinik olarak önemli pek çok bakteriye karşı etkilidir. Bunlar arasında aşağıdaki bakteriler sayılabilir.

Gram- pozitif bakteriler: Stafilokoklar (0-laktamaz üreten suşlar dahil) , Streptokoklar, Corynebakteriler, Clostridiumlar, Bacillus anthracis, Actinomyces bovis , Pentostreptococcus spp.

Gram - negatif bakteriler: Actinobacillus pleuropneumoniae, Echerichia coli (0-lactamase üreten suşlar dahil), Salmonella (0-lactamase üreten suşlar dahil), Haemophilus spp.,Morexella spp. Ve Actinobacillus lignieresi.

Amoksisilin ve klavulanik asitin sudaki kombinasyonu kasiçi veya derialtı enjekte edildiğinde kolay emilerek dokulara dağılır. Enjeksiyondan yarım saat sonra en yüksek plazma seviyesine ulaşır. Karaciğer ve böbrekte en yoğun birikim gözlenir. Amoksisilin ve klavulanik asit birbirlerine yakın bir atılma kinetiği izleyerek 24 saat içinde %80 oranında idrar ve %3 - 4 oranında dışkı ile atılır.

ÖZEL KLINIK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER IÇIN UYARILAR

Uygulamadan sonra enjeksiyon yerine masaj yapılması önerilir.

Gebelikte kullanım:penisilinlerin gebe hayvanlarda plasentayı geçtiği bilinmektedir. Ancak gebe laboratuar hayvanlarında yapılan çalışmalar, bu ilacın fötüs üzerinde yan etkileri olduğunu göstermemiştir. Yinede zorunlu bir durum olmadıkça gebe hayvanlarda kullanımından kaçınılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Penisinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette fakat daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları ( ürtiker , ateş , anjionörotik ödem gibi) görülebilir.Anafilaksi oluşursa epinefrin ve /veya oksijen , damariçi steroid uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler , sülfonamidler ve fenikoller gibi bakteriyostatik etki gösteren diğer antibiyotikler ile birlikte kullanılmamalıdır. Diüretikler , amoksisilin atılımını hızlandıracağından antibiyotiğin konsatrasyonunu düşürebilir.Allopurinol gibi ürik asit sentezi inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozlarda gastro- intestinal belirtiler ve sıvı elektrolit dengede bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu durumda semptomatik tedavi yapılır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 20 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemeliidr. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım)geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketiminde kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve sefalosporinlere duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİM İÇİN UYARILAR

Deri ve göz ile temas ettirilmemelidir.Temas halinde göz bol su ile , deri bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. Amoksisiline duyarlı bireyler ilaca temas etmemelidir. Temastan sonra oluşabilecek belirtilerin devamı halinde ilaç ve prospektüs ile birlikte bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI

Oda sıcaklığında (15-25 C ) ışıktan korunarak saklanır.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. Sulandırıldıktan sonra hemen kullanılması tavsiye edilir.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

At , tavşan kobay ve hamster ile kaz ördek gibi perde ayaklılara uygulanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda enjeksiyonluk toz içeren 25m lık renksiz cam şişe ile 25 ml enjeksiyonluk su içeren renksiz cam şişelerde arz edilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.