ANAFLEX %0.5
Etken Maddeler Meloksikam
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Kedi | Köpek | Sığır
Firma Hektaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Meloksikam, oksikam grubu non-steroid antienflamatuar bir ilaçtır. Selektif COX-2 (cyclooxygenase) inhibitörüdür. Prostaglandin sentezini inhibe etmek sureti ile antienflamatuar, analjezik ve antipiretik, antiromatizmal ve antieksudatif etki gösterir. Yapılan çalışmalar, meloksikamın E. coli endotoksinleri tarafından tromboksan B2’yi de inhibe ettiğini göstermiştir. Meloksikam, sığırlarda 0.5 mg/kg dozunda deri altı yolla uygulama sonrası 6-8 saat sonra 2,1 µg/ml, köpeklerde 0,2 mg/kg dozunda deri altı yolla uygulama sonrası 2,5 saat içinde 0,734 µg/ml, kedilerde 0,3 mg/kg dozunda deri altı yolla uygulama sonrası 1,5 saat içinde 1,1 µg/ml seviyesinde maksimum plasma konsantrasyonuna ulaşır. Meloksikam, %98 üzerinde bir oranda plazma proteinlerine bağlanır. En yoğun bulunduğu organlar, karaciğer ve böbreklerdir. İskelet kası ve yağ dokudaki konsantrasyonları nispeten daha düşüktür. Ana bileşik halindeki meloksikam ağırlıklı olarak plazmada bulunur. Sığırlarda, süt ve safraya da geçer. İdrarda ise iz miktarlarda ana bileşiğe rastlanır. Meloksikam metabolitleri farmakolojik olarak inaktif bileşiklerdir. Deri altı uygulamayı takiben, genç sığırlarda 26 saat, laktasyonda ki ineklerde ise 17.5 saatlik bir yarılanma ömrü ile elimine edilir. Yarılanma ömrü atta 8,5 saat, köpekte 24 saat ve kedide 15 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık %50’si idrarla, kalanı dışkı ile atılır.  ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır. Kedilerde doz tekrarı yapılmamalıdır. Kedilerde intravenöz ve intramuskuler kullanımı ile ilgili güvenilirliği bilinmemektedir. Operasyon öncesi Anaflex kullanılmadan önce hayvanın vücut fonksiyonlarının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Anestezik ilaçlar renal perfüzyonu etkileyebilir, bu yüzden anestezik ve NSAID’lar birlikte dikkatli kullanılmalıdır.Operasyon esnasında parenteral sıvı verilmesi tavsiye edilir.Eş zamanda ya da uygulamayı takiben nefrotoksik ilaçlar, NSAID ya da kortikosteroid ilaç kullanımından sakınılmalıdırı. Gebelikte kullanım: İneklerde gebelik boyunca kullanılabilir. Gebe ve laktasyondaki kısraklarda kullanılmamalıdır. Üreme, gebelik ve laktasyon dönemindeki kedi ve köpeklerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. İSTENMEYEN/ YAN ETKİLERİ Deri altına uygulama, ven içi uygulama kadar kolay tolere edilir. Ancak deri altına uygulamada enjeksiyon bölgesinde geçici ve hafif bir şişlik görülebilir. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Glukokortikoidler, diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlar ve antikoagulan ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır. DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır. GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 15 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden atlar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen atlarda kullanılmaz. KONTRENDİKASYONLARI Gastrointestinal ülserasyon ya da kanaması, karaciğer, kalp, böbrek fonksiyonu bozukluğu ve hemorajik bozuklukları bulunan ve meloksikama karşı aşırı duyarlılığı bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır. İshal tedavisi için 1 haftalıktan küçük buzağılarda kullanılmamalıdır. 4 aylıktan küçük kedilerde kullanılmamalıdır. Kedilerde damar içi yolla kullanılmamalıdır. 6 aylıktan küçük köpeklerde kullanılmamalıdır. 6 haftalıktan küçük yaştaki atlarda kullanılmamalıdır. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Parenteral sıvı tedavisi gerektiren aşırı su kaybetmiş, hipovolemik veya kan basıncı düşmüş hayvanlarda kullanımından kaçınılmalıdır. UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR Hekimin kazara ilacı kendine enjeksiyonu durumunda ağrı görülebilir. Meloksikama duyarlılığı bulunan bireyler bu ürün ile temastan kaçınmalıdır. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 25°C altında ve ışıktan korunarak muhafaza edildiğinde ilacın raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Açılan ilaç 25°C altında saklamak koşuluyla 28 gün içerisinde tüketilmelidir. KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN ÜRLER İİN UYARILAR Kullanılan ilaç ambalaj malzemeleri yerel uygulamalara göre imha edilmelidir. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ Karton kutuda 10, 20, 50 ve 100 ml’lik renksiz cam şişelerde takdim edilmektedir. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.