ANAFLOKSİN
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Buzağı | Dana | Düve | Koyun | Kuzu | Sığır
Firma Anadolu İlaç
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Anafloksin Enjeksiyonluk Çözelti' nin etkin maddesi olan Enrofloksasin sığır ve koyunlarda kullanılan, üçüncü kuşak geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Bir bakteri enzimi olan DNA-giraz enzimini inhibe ederek, bakterilerin ölümüne neden olur. Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde güçlü bakterisidal etkisi vardır. Başlıca duyarlı bakteriler; E. coli, Salmonella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Moraxella spp., Acınobacter spp., Actinobacillus spp., Pasteurella spp., Leptospira spp., Campylobacter spp., Citobacter spp., Haemophilus spp., Ehrlichia spp., Coxiella türleri ile, metisillin ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus spp., penisiline dirençli olanlar dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium spp., Chlomdia spp., C.cholerae, Mycoplasma spp. dir. Strep.suis, Strep, agalactia, Strep dysgalactia, Strep, zoopidemicus, R. equi, Mycobacterium spp. orta Derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium spp., Bacteroides spp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Bütün hayvan türlerinde enjeksiyon yerinden hızla emilerek, 30 dakika ile 1-2 saat içinde vücut doku ve sıvılarına yayılır. En yüksek konsantrasyon karaciğerde oluşur. Biyoyararlanımı % 80 olup, plazma proteinine bağlanma oranı ise %30'dan daha azdır. Yarılanma ömrü 2-6 saat olup, değişime uğramadan, çoğunluğu böbreklerden idrar yoluyla ve az bir kısmı da safra/gaita yoluyla atılır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.