ANTİSTAMİN-C
Etken Maddeler Klorfenamin
Farmasötik Grup Antihistaminik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ANTISTAMIN-C
Enjeksiyonluk Çözelti
Antihistaminik

BİLEŞİMİ

Renksiz, berrak steril çözeltinin her ml' sinde 25 mg Klorfenamine eşdeğer Klorfenamin maleat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Klorfenamin alkilamin yapısında bir antihistaminik maddedir.Dokularda histamin H-1 reseptör antagonisti olarak etkili olur. Kasiçi enjeksiyondan sonra kısa sürede dokulara tayılır ve 2 saat civarında bir yarı ömür gösterir. Uygulamadan 1 gün sonra dokularda tespit edilebilir seviyelerin altına iner ve metabolitleri halinde idrarla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Histaminik maddelerin açığa çıktığı çeşitli metabolik hastalıklarda spesifik tedaviye paralel olarak intravenöz klorfenamin uygulaması tedaviyi destekleyici etki sağlayabilir.

Gebelikte kullanım: Önerilen dozlarda difenhidramin kullanımı gebelik yönünden güvenlidir.

ISTENMEYEN / YAN ETKILERİ

Nadiren aşırı susama belirtileri görülebilir

İLAÇ ETKILEŞIMLERI

Kortikosteroidlerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Hafif sedatif etkisinden dolayı barbituratlar ve opiatlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELIRTILER , TEDBIRLER ve ANTİDOTU

Yüksek dozlarda uyuşukluk, hipotansiyon , uriner retensiyon ve görüntü bulanıklığı meydana gelebilir. Uygulama kesilince belirtiler düzelir . Semptomatik olarak müdahale edilebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (ikas) : Et ve sütte kalıntı güvenliği için tedavi edilen hayvanlar aynı gün kesime gönderilmemelidir.

Enjeksiyon yeri için kalıntı arrınma sürei: 24 saattir.

KONTRENDIKASYONLARI

Fonksiyonel hepatik ve renal bozuklukları olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Klorfenamine aşırı hassasiyeti olan hayvanlara uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren iki yıldır.

Oda sıcaklığında (15-25 C ) ışıktan korunarak saklanmalıdır.

TICARI TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 20 , 50 ve 100 ml.lik bal rengi cam şişelerde arzedilir.

PROSPEKTÜS ONAY TARIHI: 06.11.2007

TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI RUHSAT TARIHI VE NO: 06.11.2007 - 19/024

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.