ATAVETRİN ORAL
Etken Maddeler Sülfadiazin | Trimetoprim
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Süspansiyon
Hayvanlar Kanatlılar
Firma Atabay
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ATAVETRİN, Oral Süspansiyon (ATABAY) 

Formülasyonu: 1 ml çözelti içeriğinde; 400 mg sülfadiazin ve 80 mg trimetoprin bulunmaktadır. 

Atavetrin oral süspansiyon, evcil hayvanlarda karşılaşılan enfeksiyonların sağaltımı amacıyla ağız yoluyla kullanılmak üzere, sülfadiazin ile trimetoprim kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan, bir süspansiyondur. 

Farmakolojisi ve özellikleri: Bu ürün uygun oranlarda sülfadiazin ile trimetopriminin kombinasyonu esasına dayanan güçlendirilmiş bir sülfonamid kombinasyonudur. Ağızdan verildiğinde hızla emilerek 12 saat süreyle plazmada etkili antibakteriyel ilaç derişimini korur. Gram (+) ve gram (-) bakteriler ile mikoplazmaları da kapsayan oldukça geniş bir antibakteriyel spektrum sağlar. Bu nedenle de başta kanatlılar olmak üzere, bütün evcil hayvanlarda karşılaşılan pek çok yerel ve sistemik enfeksiyonların sağaltımında kullanılma alanı bulur. İleri derecede duyarlı olan başlıca gram (+) ve gram (-) bakteriler kapsamında; staphylococcus spp, streptococcus spp, salmonella spp, pasteurella spp, camphylobacter spp, actinomyces spp, bordatella spp, brucella spp, corynebacterium spp, haemophylus spp ve klebsiella spp ile E.Coli tipleri bulunur. 

Kullanılma yerleri: Atavetrin oral süspansiyon, kümes hayvanlarında E.Coli, salmonella ve pasteurella enfeksiyonları, koli septisemileri, pullorum, tifo, kolera, birincil ve ikincil bakteriyel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. 

Kullanılma şekli ve dozları: Kanatlı hayvanlarda ilacın oral sağaltım dozu 15 mg/kg canlı ağırlık esasına göre hesaplanır. Belirtilen doz düzeyinin sağlanabilmesi için içme suyuna 0.2 ml/litre hesabıyla katılması yeterlidir. Sağaltıma hiç ara verilmeksizin 5 gün süreyle devam edilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda gerekli görülürse, birkaç gün ara verildikten sonra 5 günlük bir sağaltım süreci daha tekrarlanır. 

Uyarılar: Önerilen sağaltım dozlarında kanatlı hayvanlarda hiçbir istenmeyen, yan ve toksik etki sakıncası bulunmaz. 

Ticari şekli: Atavetrin oral süspansiyon, 50 ml ve 200 ml’lik şişelerde sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.