AVESİKLİN LA
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Santavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ:

Sarı-kahverengimsi renkli berrak, steril çözeltinin her ml’si 200 mg Oksitetrasikline eşdeğer Oksitetrasiklindihidrat içerir.

KULLANIM SAHASI:

Sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı bakterilerden kaynaklanan:

  • Solunum sistemi hastalıkları (Sinusitis, Mycoplasmosis)
  • Sindirim sistemi hastalıkları (Colibasillosis, Salmonellosis, diğer gastroenteritis),
  • Metritis, mastitislerde lokal tedaviye destek amacıyla,
  • İdrar yolları enfeksiyonları,
  • Karaciğer apseleri ve ayak çürüğü enfeksiyonlarında kullanılır.
  • Karaciğer apseleri ve ayak çürüğü enfeksiyonlarında kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi ve deri altı enjekte edilir.

Genel farmakolojik doz: 20 mgOksitetrasiklin / kg canlı ağırlıktır.

Pratik doz: 1 ml / 10 kg canlı ağırlık.

Gerekli görüldüğünde 48 saat sonra doz tekrarı yapılabilir.

Sığırlarda 10 ml, koyun ve keçilerde 5 ml’den fazla enjeksiyonlar ikiye bölünmelidir.

Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, keçi ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime sevkedilmemelidir. Süt veren sığır, keçi ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek, keçi ve koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 ml, 100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik amber renkli cam şişeler karton kutularda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.