AVİDUST
Etken Maddeler Piperonil Butoksit | Tetrametrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Haricen Toz
Hayvanlar Güvercin | Kanarya | Muhabbet Kuşu | Papağan
Firma Biyoteknik
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Avidust Toz

Kuşlar İçin Ektoparaziter (İnsektisit – Akarisit)

BİLEŞİMİ: 1 g Avidust Toz 2,50 mg Tetrametrin ve 25,0 mg Piperonil bütoksit içerir. Beyaz veya grimsi beyaz renkli, spesifik kokulu, kaygan ve akıcı bir tozdur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: AVİDUST Toz güvercin ve kafes kuşlarında kene, bit, pire ve sineklere karşı kullanılan geniş spektrumlu bir insektisittir. Formülündeki Tetrametrin sentetik piretroit insektisitlerden biridir. Doğal piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehri olarak etki eder. Piperonil bütoksit sinerjik etkisini göstererek Tetrametrin’in etkisini arttırır. Diğer sentetik piretroitler gibi Tetrametrin’in en önemli özelliği insekt parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yere serici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu gruptaki insektisitler önemli lipofilik özelliğe sahiptir. Böylece parazit insektlerin lipoit moleküllerince zengin kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşır. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki yönlü olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel sinir ganglionlarına tutunarak parazitin bütün etkinliğini bloke eder.

Diğer yandan da bir çeşit sinir zehri gibi davranarak insekt parazitlerin sinir sistemini uyararak dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvulsiyon, genel felç durumu, koma ve ölüm meydana getirir. Diğer piretroitler gibi Tetrametrin geniş bir dış paraziter spektrumuna sahiptir. Etki alanına giren dış parazit çeşitleri arasında mera ve mesken keneleri, uyuz etkenleri, sokucu ve emici bit türleri, pireler, kan emici böcekler vardır. Bu insektisitler, söz konusu dış parazitlerin yaşam siklüsünün her döneminde insektisidal etkinliğin yanında ovisidal etkinlik de gösterir.

Toksisite: 1-Tetrametrin’in Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün sınıflandırılmasına göre zehirlilik sınıfı III (üç)tür. 2-Tetrametrin’in sıçanlarda akut oral LD50’si ile akut dermal LD50’si>5000 mg/kg-yemdir. 3- Yine Tetrametrin’in sıçanlar için 6 ay boyunca yapılan yedirme denemelerinde belirlenen NOEL (herhangi bir etki elde edilemeyen doz düzeyi) dozu 1500 mg/kg-yemdir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Avidust Toz, güvercinlerin ve muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının dış parazit mücadelesinde, sinek, bit, kene, kan emici bitlere karşı kullanılır. Avidust Toz‘un etkili olduğu dış parazitler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Avidust Toz güvercin ve kafes kuşlarının tüylerinin aralarına, bacak ve ayaklarına serbestçe serpilir.

Bit Sinek
Amblycera spp. (Menoponidae) Pseudolynchia canariensis (Hippoboscidae)
Ischnocera spp. (Goniodidae) Ornithomyia spp. (Hippoboscidae)
Columbicola columbae (Philopteridae) Culicidae
Menopon latum (Boopidae)  
   
Kene Pire
Argus persicus (Argasidae) Ceratophyllusgallinacea (Ceratophyllidae)
Argus reflex (Argasidae Echidnophaga gallinacea (Pulicidae)

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kuşların Avidust Toz ile ilaçlanmasından sonra ilacın etken maddesi uzun süre hayvanın üstünde kalır ve yeniden larva oluşumunu önler. Bu süre 15-20 gündür. Böylece ilaçlamanın tekrarlanması daha uzun aralıklarla yapılabilir. Şiddetli bit, kene ve pire enfestasyonlarında 7-10 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılması önerilir. Avidust Tozun aktif maddelerinin deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef türler için toksisite riski düşüktür. Buna rağmen uygulama sırasında hayvanın gözüne, burnuna, ağzına bulaşmamasına dikkat edilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Organik fosforlu bileşikler piretroitlerin hidrolizini yavaşlatır veya önler ki bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırır. Bu sebeple organik fosfor insektisitlerle beraber kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER: Seyrek olarak ilacın uygulamasını izleyen 48 saatlik süre içinde kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetlerinin meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER: Olası zehirlenme durumlarında kullanılacak spesifik bir antidotu yoktur. Deri yolu ile uygulamada Tetrametrin’in toksisitesi düşüktür. Doz aşımı durumunda hayvanlarda uyuşukluk, kaşıntı, yanma hissi, koordinasyon bozukluğu, felç ve ölüm görülebilir. Veteriner hekime başvurulmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI: Yumurtlama zamanı gelen kuşlara uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER: Uygulama sırasında güvercinlik ve kafeslerdeki yemlik ve sulukları dışarı alınız. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. Uygulama sırasında bir şey yiyip içmeyiniz.

UYGULAYICIDA GÖRÜLMESİ MUHTEMEL ZEHİRLENME DURUMLARI VE BELİRTİLERİ:

Eğer kazara yutulursa: Hastayı kusturmayınız, hemen doktora gidiniz.

Eğer kazara nefes yolu ile alınırsa: Hastayı hemen açık havaya çıkarınız.

Eğer cilde bulaşmış ise: Bulaşan yerleri hemen sabun ve sıcak su ile yıkayınız.

Eğer göze bulaşırsa: Gözü hemen en az 15 dakika bol su ile yıkayınız ve doktora gidiniz.

Zehirlenme durumlarında yüzde yanma hissi veya kaşıntı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bitkinlik hali, diyare, solunum alerjisi gibi arazlar görüldüğünde hiç vakit kaybetmeden hasta doktora götürülmelidir. Ayrıca bazılarında parestezi, kalp çarpması, bulanık görme, terlemenin artması gibi belirtiler de görülebilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda ısısında muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığından ve 40ºC’nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz. Kendi ambalajı içinde, kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Bal arıları ve su ürünleri için toksiktir. Boşalan ambalajları akarsu ve göletlere atmayınız. Artık maddeleri yeraltı sularına karışmayacak şekilde gömünüz veya yakınız. İlaç uygulamasını akvaryum balıklarının bulunduğu ve yiyeceklerin açıkta bulunduğu yerlerde yapmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutu içinde 50 g ve 100 g’lık serpme kapaklı polietilen şişeler.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.