BA-TİCK
Etken Maddeler Flumekuin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Köpek | Koyun | Sığır
Firma Bavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BA-TİCK
Dökme Çözelti
Ektoparaziter (insektisit, akarisit)

Bileşimi

Ba-tick her ml’de 10 mg flumetrin içeren, kahverengiden-kırmızı kahveye değişen renkte berrak sıvıdır.

Farmakolojik özellikler

Ba-tick Dökme Çözelti’nin etkin maddesi olan flumetrin piretroid Tip II grubundan, sentetik bir insektisittir. Flumethrin diğer sentetik piretroitler gibi temas yolu ile etki eder. Piretroitler genel olarak yağ dokusuna affinite duyarlar. Derinin stratum korneum tabakasındaki hücreler arası bölgedeki yağlı dokularda birikerek tüm deri yüzeyine yayılır. Flumethrin ile temasa geçen bir parazitin sinir dokusundaki sodyum kanalları sürekli açık kalır ve bu şekilde sinir iletimi bloke edilmiş olur. Bu da parazitlerin felcine neden olur. Sodyum geçirgenliğinin uzun süreli olarak geciktirilmesinde fenoksi-florobenzil alkol kısmındaki α-siyano grubunun sorumlu olduğu düşünülmektedir. Deri yoluyla uygulanan flumetrin çok düşük düzeylerde emildiğinden kalıntı sorunu oluşturmaz. Flumetrin deriye uygulandığında deriye geçerek vücutta dağılır. Lipofilik karakterde bir bileşik olduğu için de vücutta en fazla yağ dokuda, karaciğer ve böbrekte birikir.

Flumetrin dökme tarzında uygulandıktan 1 gün sonra sırt derisinde 670 ppm, kalça derisinde 228,3 ppm, scapula bölgesindeki deri yüzeyinde 61,9 ppm, meme derisinde 14,9 ppm, linea alba üzerinde ise 2,7 ppm olarak ölçülmektedir. Ba-tick sistemik etkili değildir. Çok az miktarlarda deriden emildiğinden kalıntı değerleri kabul edilen kalıntı limitlerinin çok altında kalmaktadır. Metabolitleri (flumethrin asit) idrar ve dışkı ile atılır. Ba-tick uygulandıktan 4-8 hafta boyunca deri üzerindeki etkinliğini korur. Bu süreyi, çevre ısısı ve kene miktarının yoğunluğu gibi faktörler etkiler.

Duyarlı parazitlerin, hem ergin hem de larvaları üzerinde etkilidir. İlaç, duyarlı parazitlerdeki yıkımlayıcı enzimatik etkilere ve çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğundan, uzun süreli kalıcı ve koruyucu etkinliğe de sahiptir. Hayvanların sırtına dökülerek uygulandığında, tüm vücut yüzeyine yayılır ve aktif maddesi deriden emilmediğinden, uzun süre insektisid etkinliğini korur. Tüm evcil hayvanlarda ve barınaklarda sıklıkla karşılaşılan başlıca dış parazit çeşitlerine yönelik geniş bir antiparaziter etki gösterir. Flumetrin olgun keneler üzerinde etkisini, kenelerin larva ve nimfleri üzerinde öldürücü olarak ve dişi kenelerin canlı yumurta yapmalarını önlemek ve dolayısıyla üremelerini durdurmak suretiyle gösterir.

Toksisite bilgileri: Flumetrinin akut oral LD50 değeri dişi Wistar farelerinde 41-3849 mg/kg’dır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ba-tick Dökme Çözelti, yalnızca dış parazit enfestasyonlarına karşı sırta ve parazitli bölgelere dökülerek uygulanır. Önerilen sağaltım dozları aşılmamalıdır. Aşırı sıcak havalarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Hayvanların göz ve ağız çevreleri ile ağır lezyonlu deri bölgelerine uygulanmamalıdır. Paraziter enfestasyondan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir. Etkili bir eradikasyon için barınak mücadelesi de ihmal edilmemelidir. Uygulama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmelerine ve birbirlerini yalamalarına engel olacak tedbirler alınmalıdır.

İlaçlama sonrasında hayvanın üzerine yağacak yağmur, ilacın dişi kenelerin üremelerini engelleyici etkisini azaltmaz. Buna karşın çevresel ısı ve kene yoğunluğu ilacın koruyucu etki süresini değiştirebilir.

Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanımına ilişkin bir komplikasyon bildirilmemiştir

 İSTENMEYEN ETKİLER

Seyrek olarak ilacın tatbikatını izleyen 48 saatlik süreç içinde bazı hayvanlarda hafif huzursuzluk belirtileri görülebilir. Bu yan etkiler geçici ve kısa sürelidir. Belirtilen dozun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Flumetrin ve diğer piretroitler, in vivo koşullarda organik fosforlu insektisidlerle birlikte veya kombinasyon halinde kullanıldıkları zaman karaciğer mikrozomal enzim sistemine yönelik inhibe edici etkinlikleri ve nörotoksik etkileri artar, bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırabilir. İmmun sistemi inhibe etkileri daha belirgin hale gelir.

 DOZ AŞIMINDA, BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Flumetrinin, deri yoluyla uygulanmasında toksisitesi düşüktür. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime başvurulmalı, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Bilinen herhangi bir antidotu bulunmamaktadır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Sığırlarda et ve süt için 0 “sıfır” gün, koyunlarda et için 0 “sıfır” gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

 KONTRENDİKASYONLAR

Aktif maddeye hassasiyeti olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

 GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda ve yemlerden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcıların koruyucu iş elbisesi giyinmeleri ve lastik eldiven kullanmaları gerekir. İlaçlama iyi havalandırılabilen ortamlarda veya açık havada yapılmalıdır. Uygulayıcıların ilacın cilt ve gözlerine bulaştırmamalarına özen göstermeleri gerekir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Uygulama aşamasında hiçbir şey yenilip, içilmemelidir. Uygulama işleminden sonra, eller ve yüz yıkanmalıdır. Yanlışlıkla ve kaza sonucu ağızdan alındığında, kişi kusturulmaya çalışılmalı ve en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (25º C’nin altında), kapağı sıkıca kapatılmış bir halde saklanmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır.

 KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İlaç artıkları ve boşalan ilaç kaplarının, derin çukurlara gömülmesi ve başka amaçlarla kullanılmaması gerekir. Bal arıları, balıklar ve diğer su canlıları flumetrine karşı aşırı derecede duyarlı olduğundan, ilaçlı yıkama suları, ilaç artıkları ve boşalan kaplar, akarsular, göl ve göletlere atılmamalı, arı kovanları ve çevresine uygulanmamalıdır.

Ticari takdim şekli

Karton kutu içinde 100 ml; kutusuz 250 ml, 500 ml ve 1000 ml plastik şişede sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.