BABESİT
Etken Maddeler İmidokarb
Farmasötik Grup Antiprotozooner
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Eşek | Katır | Köpek | Koyun | Koyun (Besi) | Sığır
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BABESİT
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antiprotozooner

BİLEŞİMİ

Babesit berrak renksiz enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’sinde 85 mg İmidokarb’a eşdeğer 120 mg İmidokarb dipropionate bulunur.

 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Imidokarb bir karbanilid derivesi olup sığır, at, koyun ve köpeklerdeki Babesiosis’in tedavi ve kontrolünde kullanılmaktadır. İmidokarb’ın antiprotozoal etki mekanizmasında kesin olmayan iki olasılık öne sürülmektedir. Birincisi imidokarb inositol’un eritrositlere girmesini önleyerek parazitin aç kalıp ölmesi şeklindedir. İkinci olasılık ise parazit hücrelerindeki hücre çekirdeğinin cüssesi ve adedinin artıp sitoplazma içinde vakuoller oluşturup parazitin poliamin üretmesini ve kullanmasını engelleyerek etkilemesi şeklindedir.

BABESİT Enjeksiyonluk Çözelti kas içi kullanımı müteakip 1 saat gibi kısa bir süre içinde doruk plazma seviyesine ulaşır ve bu seviyeyi 4 saat süreyle sürdürür. Plazma proteinlerine yüksek seviyede bağlanır. Bu seviye kullanımdan 24 saat sonra %70 civarındadır. İmidokarb dokularda uzun süre ölçülebilir seviyede kalır, bu süre kas içi enjeksiyonu takiben 4 hafta kadardır. Vücuttan atılışı sığırlarda yavaş olup ilk 10 günde %38 gaita, %15 de idrar vasıtasıyla olmaktadır.

 ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TURLER İÇİN UYARILAR

Koyunlarda önerilen dozda uygulamalar yapılsa bile 1-3 hafta sonra hastalık tekrar edebilir. Bu durumda ilk uygulamadan 7 gün sonra önerilen dozda bir uygulama daha yapılması önerilir.

Sığırlarda özellikle Babesia bovis ve Babesia bigemina’ya karşı 6 haftaya kadar, atlarda Babesia equi ile Babesia caballi ve köpeklerde Babesia canis’e karşı bir aya kadar koruma sağlanabilir. Atlarda Babesia equi enfeksiyonlarında sterilizasyon başarı oranı çok yüksek değildir.

Babesia caballi’de sterilizasyon oranı yüksektir. Kene kontrolü amaçlı olarak hayvanlara kene mücadelesi yapılmalıdır.

 İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen doz aşılmamalıdır. Koyunlarda doz aşımında kolinerjik semptomlar oluşabilir.

Sığırlarda ölüme varan anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir. Hayvanlarda bir saat içinde kendiliğinden geçen hafif kolinerjik (sancı, kas titremesi, öksürük) gibi tepki görülebilir. Köpekler ise tedaviyi takiben 15 dakika kadar gözlenmelidir. Enjeksiyon sahasında geçici bir irritasyon görülebilir.

 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu bileşikler gibi kolinesteraz (AkE) inhibitörleri ve pestisitlerle kullanılmamalıdır. Canlı Babesiosis ve Anaplasmosis aşıları yapılmışsa Babesit Enj. Çözelti 4 hafta kullanılmamalıdır.

 DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTLAR

Doz aşımında kaslarda titreme, ataksi, defekasyon, urinasyon, salivasyon gibi belirtiler görülebilir. Antidotu atropin sulfat olup gereğinde tekrarlanan dozlar halinde de kullanılabilir. Sığırlarda, 10 mg/kg canlı ağırlık ve üzeri dozlar, atlarda 8 mg/kg canlı ağırlık ve üzeri dozlar karaciğer ve böbrek üzerinde toksik etkiler gösterebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 28 gün geçmeden, koyunlar ise 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir ve etleri insan gıdası olarak tüketilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 gün (4sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulacak sağmal koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Sığırlarda tekrarlayan dozlar uygulanmamalıdır.

İntravenöz olarak kullanılmamalıdır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Önerilen dozlarda gebe at ve sığırlarda kullanılabilir. Koyun ve köpeklerde gebe hayvanlara ait yeterli çalışma yapılmadığından kullanımı tavsiye edilmez.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacın yutulması durumunda ağzınızı su ile yıkayınız, ilacın gözle teması durumunda gözlerinizi açık tutunuz, derhal 15 dakika süreyle su ile yıkayınız, ilacın cilt ile teması durumunda bulaşmış giysilerinizi çıkarınız, temas gören cildinizi su ve sabunla yıkayınız. İlacın solunması durumunda temiz hava soluyunuz, gerekirse ağzınızı ve burnunuzu su ile yıkayınız. Bütün bu durumlarda doktorunuza başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan korunarak, (2 oC ve 25 oC )arasında dondurulmadan saklanmak kaydıyla imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml, 50ml, 100 ml amber renkli cam şişelerde sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.