BAMOX AQUA VİP
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Toz
Hayvanlar Balık
Firma Bavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BAMOX AQUA
ORAL TOZ/VETERİNER İLAÇLI PREMİKS
SİSTEMİK ANTİBAKTERİYEL

BİLEŞİMİ: Beyaz, krem renkli tozun her gramı 500 mg Amoksisilin baza eşdeğer 572 mg amoksisilin trihidrat içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Bamox Aqua Oral Toz yarı-sentetik ve geniş antibakteriyel spektrumlu bir β-Laktam grubu antibiyotik olan amoksisilinle hazırlanmış toz formülasyondur. Etki spektrumu penisilin ve ampisilinden daha geniş olup patojen suşların aktif bölünme safhasında bakteri hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe ederek Gram + ve Gram – bakterilere etki gösterir.

Mide asidine dayanıklı olup yüksek oranda emilir (%75) ve yüksek kan yoğunluğu sağlar. Tüm doku ve vücut sıvılarına geçer.% 70 oranında böbreklerden atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER

Alabalıklarda akut ve kronik septisemiye neden olan Yersinia ruckari’nin Gram (-) flagellalı enterik bir basil olduğu. portör balıklar tarafından dışkıyla bulaştırıldığı tedavi ve korunmada dikkate alınmalıdır.

BAMOX AQUA ilaçlı yem yapılmasında kullanılmak için hazırlanmış bir veteriner ilaçlı premikstir, doğrudan tek başına kullanılamaz

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Amoksisilin oldukça düşük toksik etkiye sahip olup, hassasiyet haricinde istenilmeyen bir etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Antagonistik etkileşim nedeniyle tetrasiklinlerle kombine edilmemelidir.

DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ

İlaç hassasiyeti sonucu alerjik reaksiyon riski sebebiyle ilaçlama öncesinde kafes havuzundaki balıkların aynı ilaca karşı daha önce bir hassasiyetinin olup, olmadığı araştırılmalıdır, varsa ilaç kullanılmamalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500 °C‘ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir (İlaç kalıntı arınma süresi balıketi için 500 °C/gündür)

KONTRENDİKASYON:

Önerilen doz ve süre içinde kullandığında amoksisilinin balıklar için bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

-Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

-Çocukların erişemeyeceği yerde bulundurunuz.

-Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

-Karışımın yapılacağı yer havalandırılmış olmalıdır. Çevreye bulaşmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

 UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

Tozların solunması, ağızdan alınmasından, deri ve göze direkt temastan korunmak için koruyucu kıyafet, gözlük, eldiven kullanılarak uygun personel, hijyen ve korunma tedbirleri uygulanmalıdır. Şayet ciltte kızarıklık, yüzde, dudakta ye gözde şişme veya solunum güçlüğü ve daha şiddetli tablo oluşursa derhal doktora başvurularak klinik sağaltıma geçilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ

Oda ısısında (25°C’nin altında ), ağzı kapalı olarak rutubetten korunarak saklandığında, raf ömrü 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA ve HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Çevre ve ekosistem için zararlı olabileceğinden kullanılan ambalaj, yakılarak veya toprağa gömülerek imha edilmelidir.

Penisilin ve sefalosporin türevlerine duyarlı olanlarda kontrendikedir.

At, rumen florası gelişmiş ruminantlarda, yumurtlayan tavuk ile diğer kanatlılarda, kobay, hamster, tavşan gibi kemiricilerle, otçul küçük hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda dikkatlice kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 g, 500 g, 1 kg’lık plastik kavanozlarda; 5 kg, 10 kg ve 25 kg’lık plastik kovalarda kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.