BAYMİX ELECTROLYTES
Etken Maddeler Dekstroz | Potasyum Hidrojen Orto Fosfat | Potasyum Klorür | Sodyum Asetat | Sodyum Klorür Oftalmik (Sodium Chloride (Hypertonic) Ophthalmic) | Sodyum Propiyonat | Sodyum Sitrat
Farmasötik Grup Mineral | Şeker
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Dana | Sığır
Firma Bayer
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

Beher 100 gr'lık toz Baymix® Electrolytes Dextroz (anhidröz)          75.237 g

Sodyum sitrat                   4.681 g

Sodyum asetat                 3.917 g

Sodyum propiyonat           2.293 g

Sodyum klorid                  5.589 g

Potasyum klorid                3.559 g

Potasyum dihidrojen ortofosfat 1.624 g içerir. Pembe renkli ve kendine has kokuludur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

BAYMIX® Electrolytes sıvı kaybındaki açığı kapatmak, buzağılarda sodyum- potasyum elektrolit dengesini ve asidozu düzeltmek için formüle edilmiş bir rehidrasyon preparatıdır. Bikarbonat uyarıcıları ve glikoz sodyum ve suyun ince bağırsaklardan geri emilimini hızlandırarak dehidrasyonu önler. BAYMIX® Electrolytes'in içerdiği glikoz ayrıca enerji kaynağı olarak görev yapar. Oral çözelti tozu içinde bulunan sitrat karaciğerde metabolize edilerek ATP ve HCOs (bikarbonatla dönüşür. HCO3 ishal sonucu oluşan asidozun giderilmesinde etkilidir. Bir sitrat iyonu karaciğerde 3 HCOi iyonuna dönüşmektedir. Sodyum ve potasyum gerek hücre içi ve dışı osmotik basıncın sağlanması, gerekse sinir iletimlerinde önemli rol oynarlar. Baymix içeriğindeki maddeler buzağılara ishal ile kaybettikleri iyonları almalarına, direk enerji ihtiyaçlarını karşılamalarına ve kan asit düzeyinin normal düzeylere gelmesine yardımcı olur.

KULLANIM SAHASI

BAYMIX® Electrolytes buzağı ve danalarda, beslenme, bakteriyel, viral veya paraziter hastalıklardan (Kriptosporidiosis gibi) kaynaklanan ve ishalle seyreden su ve elektrolit kayıplarında ve metabolik asidozun sağaltımında kullanılır. Oral bir rehidrasyon preparatıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 poşet BAYMIX® Electrolytes 2 litre ılık suda eritilerek portakal renkli çözelti elde edilir, ishal belirtileri görülür görülmez, süt ve süt ikameleri kesilir. Taze hazırlanmış iki litre çözelti günde iki kez, iki gün boyunca hayvana içirilir. 3. ve 4. günler iki litre çözelti ikiye bölünür. 1 'er İt süt ikamesi ile karıştırılarak uygulanır. Daha sonra beslenmeye eskisi gibi devam edilir, ishal şiddetli ise çözelti günde 3 veya 4 kez verilebilir. Çözelti herhangi diğer bir gıda verilmeksizin günde en çok 4 kez verilebilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

BAYMIX® Electrolytes çözeltisini diğer başka maddelerle karıştırmayınız. Yem kaplarını temiz tutunuz ve ishale yol açabileceğinden hayvanları aşırı beslemeyiniz. Buzağılara yeterli kolostrum verilmesine dikkat ediniz. Tedavi bittikten sonra normal gıdaya geçilmelidir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

BAYMIX® Electrolytes kullanımına bağlı herhangi bir yan etki söz konusu değildir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) süt ve et için (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

BAYMIX® Electrolytes bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Gebe ve emziren hayvanlarda kullanımı: BAYMIX* Electrolytes içindeki maddeler vücut sıvılarında ve normal besin bileşenleri içinde doğal olarak bulunduklarından ve uygulanan miktarlar oral uygulama için önerilen fizyolojik sınırlar içinde olduğundan, gebe veya emziren hayvanlarda kullanılmasında herhangi bir sınırlama yoktur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.