BAYTRİL 50 MG TABLET
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Bayer
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

Işınlanmış suni sığır eti tatlandırıcısı İçeren herblr açık kahverenkli tablet 50 mg Enrofloksasin İhtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Baytrİl Flavour 50 mg tablet aktif maddesi enrofloksasindir. Baytrİl tabletleri kedi ve köpekler tarafından rahatça alınabilmeleri için ışınlanmış suni sığır eti tatlandırıcısı içerir. Enrofloksasin bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir florokinolon türevidir. Enrofloksasin bakteri DNA'sının üremesinde önemli rol oynayan jiraz enzimini inhibe ederek bakterisit etkisini gösterir. Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetii, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlar da dahil N.gonorrhoeae, N.meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.'dir.

Strep. suis, Strep. agalactia, Strep. dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir.

Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp. ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Köpeklerde 5 mg/kg doz uygulaması sonrası etken madde 1 -2 saat içinde en yüksek seviyesine ulaşır, 24 saate kadar kan serumundaki seviye yavaşça düşer ve bu süre boyunca birçok önemli patojenin MIC değerleri üzerinde kalır. Enrofloksasin idrar ve dışkı ile vücuttan elimine edilir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Baytrİl Flavour 50 mg, kedi ve köpeklerde enrofloksasine duyarlı bakterilerin yol açtığı sindirim, solunum, ürogenital sistem, deri ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır: Deri enfeksiyonları, yara enfeksiyonları (operasyon sonrası yara sağaltımı), ürogenital sistem enfeksiyonları (vaginitis, cystitis, pyelonefritis, metritis, prostatitis), solunum sistemi enfeksiyonları (rhinitis, sinusitis, enfeksiyöz tracheobronchitis, kronik bronchitis, bronchopneumonia, lober pneumonia ve interstitial pneumonia), sindirim sistemi enfeksiyonları (gingivitis, stomatitis, salmonellosis, enterocolitis) ayrıca peritonitis, otitis externa ve osteomyelitiste kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kedi ve köpeklere her 10 kg canlı ağırlık için 1 adet Baytrİl Flavour 50 mg tablet günde bir kez, doğrudan veya bir miktar et içinde 5-10 gün süresince uygulanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Köpeklerde doğumdan 14,45 ve 90 gün önceden başlayan, 10 günlük 5-15 mg/kg canlı ağırlık/gün enrofloksasin uygulamalarında libido, gebelik oranı ve doğum yavru sayısı üzerine bir etkisi görülmemiştir. Yine köpeklerde gebeliğin ilk 10 gününden başlayarak laktasyonun ilk 28 gününü de kapsayan çalışmalarda köpeklerde yan etkisi görülmemiştir. Rat ve şinşilalarda ^^^ teratojenik etkisine rastlanmamıştır. Rat ve " şinşilalarda fötotoksik doz sırayla 50 ve 25 mg/kg u canlı ağırlık olarak belirlenmiştir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Kinolonlar nadiren çırpınmalara neden olabilirler. Bu nedenle merkezi sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır. 4 misli (20 mg/kg) ve üzeri dozda kedilerde nadiren görme bozuklukları oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir. Kinolonlar teofilin, kumarin türevleri, metil ksantinler ve steroid yapıda olmayan ağrı kesicilerin yarı ömürlerini uzatır. Florokinolonlar ile aminoglikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler+trimetoprim arasında aynı yönde (sinerjistik); fenikoller, eritromisin, polimiksin, nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır. Süt ile birlikte veya 2-3 saat önce veya sonrasında uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda kullanımı kontrendikedir. Kıkırdak dokusuna olan etkisinden dolayı; kedilerde 2 aylık, küçük ırk köpeklerde 8, orta ırk köpeklerde 12 ve büyük ırk köpeklerde ise 18 aylıktan önce kullanılmaması gereklidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Tavsiye edilen dozların üzerinde kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-25°C'de kuru ve rutubetsiz ortamda muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 10 tabletlik blisterlerde takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.