BEEVARFLU
Etken Maddeler Flumetrin
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Arı
Firma Santavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

 

Beevarflu
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Bileşimi: Her bir ahşap şerit 3,6 mg Flumetrin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik: “Flumetrin” Tip-ll sentetik piretroid grubundan akarisit ve insektisit özellikte bir dış parazit ilacıdır. Flumetrin; parazitlerin sinir hücrelerindeki sinir impluslarının iletimi esnasında, normalde geçici olan sodyum iyonu geçirgenliğinin süresini uzatarak, sinir iletiminin durmasına ve böylece parazitin felç olmasına sebep olarak etki eder. Flumetrin; Varroanın ergin şekillerine temas yoluyla etki eder.

Farmakokinetik: Deriden emilim önemsenmeyecek kadar az miktardadır.

Toksikolojik Bilgiler: Ratlardaki akut dermal LD50 değeri > 2000 mg/kg canlı ağırlıktır. Laboratuar hayvanlarında yapılan dermal ve göz irritasyon testlerinde, flumetrinin lokal irritan olmadığı saptanmıştır. Flumetrin %1’lik dökme çözeltiler ile yapılan lokal irritasyon testlerinde, çok hafif, geçici değişiklikler (çok zor fark edilebilir kızarıklık ya/yada kabarcık) gözlenmiş, fakat gözün mukoz membranında değişim olmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), flumetrini akut toksisitesi yönünden sınıflandırmamıştır.
Direnç: Çeşitli ülkelerde yapılan direnç testleri arasında en güncel olarak Flumetrin için bildirilen LC50 değeri 0,286 mg/litre olarak tespit edilmiştir.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Beevarflu Arı Kovanı Şeridi; bal arılarında Varroosise sebep olan 
Varroa destructor adlı arı akarının teşhisi, önlenmesi ve mücadelesi amacıyla kullanılır.

Beevarflu KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Beevarflu kullanım şekli kovan içi uygulamadır. Beevarflu Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.

Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır. Varroa mücadelesi için: 7-8 dolu çerçeve bulunan (genç ve küçük arı kolonisi) her bir kovana 2 şerit asılır. Büyük arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca kovanda bırakılır.

Varroosis teşhisi için: Kovan zemini temizlenir ve zemine bir kağıt serilir. Şeritler önerilen dozda 24 saat boyunca kovanda bırakılır. Süre sonunda kağıt üzerindeki ölü Varroaların varlığı teşhis ve sayısı da tespit edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir.

Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı arttırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

Beevarflu İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Piretroitler ilaç etkinliğini artırır. Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Beevarflu Doz Aşımı: Kış döneminde normal şerit sayısının iki katının kullanıldığı çalışmalarda, arılar üzerinde olumsuz bir etki ya da sonraki yetiştirme dönemi üzerinde de herhangi bir olumsuz etki göstermemiştir, özel bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (I.K.A.S.): Ürünün kullanıldığı zamana bakılmaksızın bal için ilaç kalıntı arınma süresi gerekli değildir.

KONTRENDİKASYONLAR

Önerilen kullanım şekli haricinde kullanılmaz. Geçmişte Varroa için direnç göstermiş kovanlıkta kullanılmamalıdır. Bal tutumu (bal akımı) süresince uygulanmaz. Şeritleri insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirmeyiniz. Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız.

GENEL UYARILAR

Beevarflu kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Hasarlı ambalajları kullanmayınız. Son kullanım tarihi geçen ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve anlar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir. Uygulayıcının ilaç ile zehirlenmesi halinde, prospektüs ile birlikte hekime müracaat edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25“C’nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.
Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 3,6 mg Flumetrin içeren, 200x20x0.55 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.