BİO-TYLOS
Etken Maddeler Tilosin (Tylosin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Hindi | Tavşan
Firma Biomed
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Veteriner Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
1 g'ında 1 g Tilosin baza eşdeğer Tilosin tartarat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tilosin Streptomyces fradie kültürlerinden elde edilen makrolit grubu antibiyotikdir. İlaç bakterilerde 50 S ribozomal alt birimine bağlanıp protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Tilosin, başlıca gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı başlıca bakteriler sunlardır; Mycoplasma sp., Leptospira sp., Erisipelas sp., Haemophilus pertusii, Morexella bovis, Borrelia anserina, Treponema hyodysenteria. Tilosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir. Staph. aureus suşları arasında dirençli suşlar olusabilir.

Oral yolla uygulama sonrası sindirim kanalından hızla emilir. Uygulandıktan yaklaşık 1-3 saat sonra, pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Vücutta değişikliğe uğramadan emilen tilosin, serbestçe bütün vücuda dağılır. Başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.

KULLANIM YERİ ve ENDİKASYONLARI
BİO-TYLOS Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerde tilosine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Başlıca tavuklarda kronik solunum yolu enfeksiyonlarında (CRD) gallisepticum, M.synovia Leptospirasis ve hindilerde enfeksiyöz sinüsitis'in etkeni olan M.melagridis'e karşı sağaltıcı ve koruyucu amaçla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Tavuk ve Hindilerde:
Farmakolojik doz: 50 mg/kg canlı agırlık/gündür.
Pratik doz: 0,5 g Tilosin 1 litre içme suyu ile karıştırılır.
Her 100 kg canlı agırlık için 5,5 g BİO-TYLOS Oral Çözelti Tozu 10 litre içme suyuna katılarak kullanılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden hindiler, 2 gün geçmeden de tavuklar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
500 ve 1000 g'lık beyaz renkli polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.