BIOCAN M PLUS
Etken Maddeler
Farmasötik Grup Aşı
Farmasötik Şekil
Hayvanlar
Firma İnterhas
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Bileşim - 1 mi: M. canis min. 1x106 vejetatif form

Hedef Tür: Köpekler, Kediler

Endikasyonlar: Köpekler ve kedilerde Microsporium canis'in sebep olduğu mikozisin (mantar) önlenmesi ve

tedavisinde kullanılır.

Uygulama Şekli ve Dozu: Hayvanlar en erken 2 aylık iken aşılanmalıdır.  Doz: Hayvanların yaşı, ağırlığı ve ırkına bakılmaksızın 1 ml'dir.

Uygulama:

Kediler: Kürek kemiğinin arkasına deri altı (SC) veya kalça bacak kasına kas içi (IM) Köpekler: Kalça bacak kasma kas içi (İM)

Birinci ve ikinci uygulama aynı yere yapılmamalıdır. Bu nedenle birinci aşı vücudun sol tarafına yapılırsa ikinci aşı sağ tarafına yapılmalıdır.

Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalı ve vücut ısısına getirildikten sonra uygulanmalıdır.

Bağışıklık - Aşılama Programı: Koruyucu veya tedavi amaçlı olarak ilk defa aşılanacak hayvanlara ilk aşıdan 14-21 gün sonra tekrar (rapel) aşılama yapılır. Tedavi amaçlı kullanımda, inatçı ve yaygın enfeksiyon durumunda gerekirse ikinci aşılamadan 18-24 gün sonra üçüncü bir aşı uygulaması yapılabilir. Bağışıklık ikinci aşılamadan sonra 1 ayda oluşur ve en az 1 yıl sürer.

Hayvanlarda daimi bağışıklığın sağlanması için aşılama her yıl tekrarlanmalıdır.

BIOCAN M plus diğer Bioveta aşıları ile aynı anda, vücudun farklı yerlerinden uygulanmak koşuluyla kullanılabilir.

Kontrendikasyonları: 

Genel ateşli hastalık durumlarında kullanılmamalıdır. İlk aşıdan bir hafta önce ve ikincisinden 14 gün sonraya kadar (gerekirse, üçüncüden) diğer antimikotik ilaçlar ve farklı aşı uygulamaları \apılmamalıdır.( Bioveta a.s. tarafından üretilen diğer Biocan aşıları ile aynı zamanda uygulanabilir.)

Uyanlar:

Sağlıklı olan hayvanlara uygulama yapılmalıdır. Her hangi bir antiparaziter uygulama, aşılamadan 10 gün önce yapılmalıdır. Aşılanan hayvanlar eğitime veya zor performanslara tabi tutulmamalıdır. Gerekli testler henüz gerçekleştirilmediği için gebe hayvanlara uygulama önerilmez.

Yan Etkiler:

Aşılama yerinde kendiliğinden 3 hafta içinde kaybolan lokal bir reaksiyon (bezelye büyüklüğünde) oluşc-bilir. Duyarlı hayvanlarda hipersensitivite nadir olarak oluşabilir.

Yasal Arınma Süresi: Yoktur

Saklama Koşullan: Kuru, karanlık bir yerde 2 / 8 °C de muhafaza edilmeli ve aşı dondurulmamalıdır.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 18 ay'dır.

Ambalaj Şekli: 2 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x İmi, 50 x 1 ml ve 100 x 1 ml'lik ambalajlarda satışa sunulmuştur.

İmha Şartlan: Müstahzara ait ambalajın ve atıkların imhası geçerli düzenlemelere göre yapılmalıdır

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.