BIYOLINE KEDİ
Etken Maddeler Fipronil | Methopren
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Damlatma Çözelti
Hayvanlar Kedi
Firma Biyoteknik
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİM:
Her 100 ml'de 10 g Fipronil ve 12 g S-Methoprene içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Biyoline Kedi aktif maddelerinden biri olan Fipronil kimyasal olarak fenilpirazolon sınındadır. Temas halinde hedef parazitlerin merkezi sinir sistemindeki sinir ileminde görevli GABA reseptörlerini bağlar, klor iyonlarının geçişini önler, hücre zarından sinapk transferi durdurur. Bunun sonucunda merkezi sinir sisteminin akvitesi kontrol edilemez ve koordinasyon bozuklukları ve felç meydana gererek hedef parazitler ölür. İnseksit ve akarisir. Memeli hayvanlarda GABA reseptörlerinin konumu farklıdır ve Fipronil bu reseptörleri yeterince ve etkin bir şekilde bağlayamaz. Bu yüzden konak hayvanlar için güvenlik sınırı çok genişr.

(S)-Methoprene pirelerde ve diğer insekt parazitlerde larval gelişmeyi sağlayan juvenil hormonun sentek analoğu olup pire yumurtalarında ve bunu izleyen gelişme dönemlerinde larval gelişmeyi ve metamorfozu engeller. Bu yüzden ovisidal ve larvasidal etkilidir. Parazin hayat zincirini kırar. Memelilerde (S)-Methoprene için uygun hedef doku yoktur bu yüzden memeliler üzerinde her hangi bir farmakolojik etkisi de yoktur.

Pirelere karşı kullanılan Fipronil ve (S)-Methoprene kombinasyonu, Fipronil ile karşılaştırıldığında daha uzun süreli ve daha güçlü ovisidal ve larvisidal etkinlik sağlar. Fipronil'in ergin pire (Ctenocephalides felis), kene (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) ve ısırıcı bitler (Felicola subrostratus) üzerinde adulsidal etkisi mevcuur. Pireleri 24 saat, keneleri 48 saat içinde öldürür. Ayrıca farmakokinek açıdan Fipronil ile (S)- Methoprene birbirleri ile uyumludur. Damlatma (Spot-On) çözelsinin deri üzerine uygulanmasından sonra 24 saat içinde her iki akf madde vücudun her tarana (deri ve kıllar üzerine) yayılır. Epidermis ve yağ hücrelerine nüfus eder. Deri ve kıllar üzerindeki akf madde kalınları pirelere karşı en az 1 ay, en çok 2 aya kadar etkilidir. Deriden çok düşük miktarda emildiğinden sistemik etkisi yoktur.

Toksikolojik bilgiler:

Fipronil: Erkek sıçanlarda akut oral LD50'si 92 mg/kg, dermal toksik doz >2000 mg/kg, dişi tavşan dermal LD50'si 354 mg/kg'dır. Toksisite sını: (WHO) II'dir.

(S)- Methoprene: Sıçanlarda oral LD50'si 34 g/kg dozuna kadar verildiğinde her hangi bir toksik etki görülmemiştir. Fipronil/(S)-Methoprene kombinasyonunun erkek sıçanlarda akut oral LD50'si 870 mg/kg'dır. 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:
Kedilerde, Fipronil ve (S)-Methoprene'e duyarlı olan, aşağıdaki tabloda belirlen dış parazitlere karşı kullanılır. Pire, kene enfestasyonlarından korunma ve tedavisinde, ısırıcı bitlerin yok edilmesinde kullanılır. Ayrıca, uygulamayı izleyen 6 hafta süresince ilaç ile temas eden: Ergin pirelerin yumurtalarındaki embriyonal gelişmenin (ovisidal etki) durdurulmasında, Larva ve pupa dönemlerindeki gelişmelerinin (larvisidal etki) durdurulmasında, Pire alerjik dermasin (PAD) kontrolünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Deri üzerine doğrudan topikal olarak uygulanır. Dik şekilde duran kedinin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 eşit miktarda ya da çizgi halinde boşallır. Kedilerde farmakolojik olarak uygulanan minimum tedavi dozu Fipronil için 5 mg/kg canlı ağırlık, (S)-Methoprene için 6 mg/kg canlı ağırlıkr. Pratik uygulama dozları bu düzeyin üzerinde olacak şekilde ayarlanmışr. Vücut canlı ağırlıklarına bakılmaksızın, bütün kediler için 0,5 ml, 1 adet mikro tüptür. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:
BİYOLİNE Kedi Damlatma Çözelsi, pire kontrolü için kullanılan diğer inseksit ve ilaçlar ile birlikte verilebilir. Her hangi bir geçimsizlik rapor edilmemişr.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER:
Hayvan üzerinde önerilenden daha yüksek dozda ilaç uygulamasının yapıldığı toksisite ve tolerans çalışmaları hayvanın ilacı tolere ettiğini göstermiştir. Fakat buna rağmen bir zehirlenme durumunda sistemik tedavi uygulanmalıdır. Antidotu yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR:
Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI:
8 haftalıktan küçük ve/veya 1 kg'dan hafif kedilerde kullanılmamalıdır. İlacın içindeki maddelere karşı duyarlı olan kedilere uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine uygulanmalıdır. Yaralı deri üstüne, göze veya ağza uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.  Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz. Ambalajı bozuk ve hasarlı ürünleri san almayınız.

UYGULAYICI VE VETERİNER HEKİM İÇİN UYARILAR VE TEDBİRLER:
Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.  Ağza veya göze temas ederse hemen bol su ile yıkayınız. Tahriş gözlenirse hemen doktora başvurunuz.  Uygulamadan sonra 30 dakika süresince veya uygulama bölgesi kuruyuncaya kadar, hayvan ile doğrudan temas etmeyiniz ve çocuklardan uzak tutunuz.  Uygulama sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten sakınınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Kendi ambalajı içinde, oda sıcaklığında, ısıdan, güneşten uzakta muhafaza ediniz.  Raf ömrü ürem tarihinden ibaren 2 yıldır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.