CAL-VET
Etken Maddeler Borik Asit | Kalsiyum D Sakkarat | Kalsiyum Glukonat | Magnezyum Klorür
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Perfüzyonluk Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Vilsan
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ
100 ml’de 20 g Kalsiyum glukonat 
4,5 g Kalsiyum glukoheptonat 
0,5 g Kalsiyum D-sakkarat 
3,4 g Magnezyum klorür 
4,1 g Borik asit içerir.

ENDİKASYONLAR
Başta sığırlar olmak üzere bütün evcil hayvanlarda kalsiyum eksikliklerine karşı koruyucu olarak, doğum humması, çayır ve hipomagnezimik tetani, seyahat tetanileri olarak tanınan hastalıklarda, raşitizim ve osteomalasi, genç hayvanlarda görülen büyümenin yavaşlaması veya durması, üreme perfomansının azalması; allerjiler, zehirlenmeler, sinirsel kökenli bozukluklar (serum hastalığı, eklampsi’ler, anaflaksiler, eksantemler, hematuri olayları ve allerjik olayların yatıştırılmasında.); kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere civa, kurşun, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerle meydana gelen zehirlenmeler, besinsel zehirlenmeler ve zehirli hayvan sokmalarında, yüksek miktarda fosfor ve fosfat alımını gerektiren durumlarda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Damar içi, adele içi ve deri altı yolla uygulanır.

Doz Tablosu

Hayvan Türü Canlı Ağırlık Doz
Sığır 250-500 kg 250-500 ml
At 250-500 kg 100-250 ml
Koyun, Keçi 25-50 kg 50-150 ml
Köpek 3-25 kg 3-25 ml

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0” gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
100 ml’lik, renksiz cam şişelerde ve karton kutu içerisinde ve 500 ml’lik renksiz serum şişelerinde, setli olarak takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.