CALCICURE
Etken Maddeler Borik Asit | Kalsiyum Asetat | Kalsiyum Glukonat | Kalsiyum Laktobiyonat | Magnezyum Hipofosfit
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CALCICURE
Enjeksiyonluk Çözelti
Mineral

BILEŞIMI

Açık sarı renkli berrak çözeltinin her 100 ml.si

Kalsiyum glukonat 45 gram
Kalsiyum laktobionat 2 gram 
Kalsiyum asetat 3.7 gram
Magnezyum hipofosfit 3 gram
Borik asit 
9 gram içerir

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kalsiyum Kompleks Enjeksiyonluk Çözelti kalsiyum, magnezyum ve fosforun çözelti halinde hazırlanmış kombinasyonudur.Uygulamadan kısa bir süre sonra bu minerallerin kandaki seviyesi yükselir.Kalsiyum laktobinat enjeksiyon yerinden hızla emilirken , kalsiyum glukonat daha yavaş emilir ve uzun süreli kalsiyum kaynağını oluşturur.Kalsiyum asetat ise dokulara bağlanma kapasitesi yüksek olan bir kalsiyum tuzudur.Enjeksiyondan sonra vucut dokularına yayılan kalsiyum hücredışı sıvılara girer ve

hızla kemik dokusu ve dişlere katılır.Vucutta bulunan kalsiyumun %99 ' u kemiklerde yer alır. Kalsiyumun metabolizması sırasında böbreklere ulaşan miktarın %90 ' ı renal tubullerde yeniden emilir.

Magnezyum hücreiçi sıvıdaki en çok bulunan katyonlardan biridir.Özellikle fosfotransferaz enziminde kofaktör olarak görev alarak hücreiçi parçacıkların biraraya getirilmesinde ve makromoleküllerin ribosomlara ve mRNA.ya bağlanmasında önemli rol oynar.

Magnezyum nörokimyasal iletimde ve kasların uyarılmasındaki görevi ile merkezi sinir sistemi ve kalp- damar sistemi için önem taşır.Alınan miktarın önemli bir kısmı atılmak üzere böbreklere ulaştığında proksimal tubullerden geri emilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Hipokalsemi ve benzeri durumlarda hayvanın damariçi kalsiyum tedavisine cevap verdiğine işaret eden belirtiler alındıktan sonra damariçi uygulama durdurularak derialtı veya kasiçi idame dozu verilebilir.
Damariçi enjeksiyon vucut ısısında ve yavaş yapılmalı, kalp atışları ve nabız izlenmelidir.Nabız sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya son verilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Digital glikozitlerle birlikte verilmemelidir.
Bikarbonat çözeltileri ile birlikte verilmemelidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Enjeksiyon yerinde geçici irritasyon meydana gelebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , ÖNLEMLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda kalp ritminde bozulma ve blokaj şekillenebilir.Antidot olarak atropin kullanılır.
Aşırı kalsiyum yüklemesi halinde kalsiyum zehirlenmesi görülebilir.Bu durumda %10 lık Magnezyum sülfat çözeltisi verilmelidir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (I.K.A.S.) : Et ve süt için sıfır (0) gündür .

KONTRENDIKASYONLARI

Hiperkalsemi durumunda kullanılmaz.
Metabolik asidozis durumunda kullanılmaz
Hipertroidizm durumunda kullanılmaz
Aşırı sinirsel belirtilerin varlığında kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.Oda sıcaklığında (-15-25 C ) saklanır
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutularda ; 100 , 250 ve 500 ml.lik amber renkli cam şişelerde arzedilir.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 07.12.2004

TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI RUHSAT TARIHI - NO: 06.02.2002 / 11-1002

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.