CALFİX
Etken Maddeler Kalsiyum Glukonat | Magnezyum Klorür
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Sığır
Firma Topkim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ:

Açık sarı renkli berrak çözeltinin her 1 ml'si;

Kalsiyum glukonat                      450 mg

Magnezyum klorit                       75 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Calfix kalsiyum ve magnezyumun çözelti halinde hazırlanmış kombinasyonudur. Uygulamadan kısa bir süre sonra bu minerallerin kandaki seviyesi yükselir.

Kalsiyum glukonat deri altı verildiğinde yavaş emilir ve uzun süreli kalsiyum kaynağını oluşturur.

Enjeksiyondan sonra vücut dokularına yayılan kalsiyum hücre dışı sıvılara girer ve hızla kemik dokusu ve dişlere katılır. Vücutta bulunan kalsiyumun %99 ' u kemiklerde yer alır. Kalsiyumun metabolizması sırasında böbreklere ulaşan miktarın %90' ı renal tübüllerde yeniden emilir.

Magnezyum hücre içi sıvıdaki en çok bulunan katyonlardan biridir. Özellikle fosfotransferaz enziminde kofaktör olarak görev alarak hücre içi parçacıkların bir araya getirilmesinde ve makromoleküllerin ribozomlara ve mRNA'ya bağlanmasında önemli rol oynar.

Magnezyum, nörokimyasal iletimde ve kasların uyarılmasındaki görevi ile merkezi sinir sistemi ve kalp- damar sistemi için önem taşır. Alınan miktarın önemli bir kısmı atılmak üzere böbreklere ulaştığında proksimal tübüllerden geri emilir.

KULLANIM SAHASI:

Sığır, at, koyun ve keçilerde kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinde ve kalsiyum magnezyum desteğine ihtiyaç duyulan durumlarda;

 • Hipokalsemi, laktasyon tetanisi, taşıma tetanisi, çayır tetanisi,
 • Parezis, paraplejide destekleyici tedavi olarak,
 • Kalsiyum ve magnezyum eksikliklerinden kaynaklanan kas ve kemik gelişimindeki bozukluklarda,
 • Alerjik reaksiyonlarda (ürtiker, serum hastalığı, morbus makulozus, fürbür, alerjik gıda ödemleri, gıdaya bağlı ekzantemler, hemorajik diatezler) ve insektisitlerden veya ağır metallerden kaynaklanan zehirlenmelerde toksin bağlayıcı olarak,
 • Süt ve besi sığırlarında kalsiyum desteği olarak kullanılır.

KULLANILIŞI VE DOZU:

Damar içi veya deri altı enjekte edilir.

200-500 kg arasındaki at ve sığırlara: 80-100 ml

25-50 kg arasındaki koyun ve keçilere: 15-25 ml verilir.

Deri altı uygulamada doz bölünerek 3-4 ayrı yere yapılmalıdır.

Bazı hallerde hayvanın ayağa kalkması için gerekli doz 2-3 kat artabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

 • Hipokalsemi ve benzeri durumlarda hayvanın damar içi kalsiyum tedavisine cevap verdiğine işaret eden belirtiler alındıktan sonra damar içi uygulama durdurularak deri altı veya kas içi idame dozu verilebilir.
 • Damar içi enjeksiyon vücut ısısında ve yavaş yapılmalı, kalp atışları ve nabız izlenmelidir. Nabız sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya son verilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

 • Dijital glikozitlerle birlikte verilmemelidir.
 • Nöromüsküler blokörler, karbonatlar, bikarbonatlar, fosfatlar, sülfatlar ve tartaratlar ile geçimsizdir.
 • Oral tetrasiklinlerle kalsiyum bileşiklerinin birlikte kullanılması tetrasiklinlerle emilimini azaltır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:

 • Enjeksiyon yerinde geçici irritasyon meydana gelebilir.
 • Damar içi kullanımda kalsiyumdan kaynaklanan kalpte düzensizlik, bradikardi, kalp blokajı, bulantı ve kusma görülebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, ÖNLEMLER VE ANTİDOT:

 • Yüksek dozlarda kalp ritminde bozulma ve blokaj şekillenebilir. Antidot olarak atropin kullanılır.
 • Aşırı kalsiyum yüklemesi halinde kalsiyum zehirlenmesi görülebilir. Bu durumda %10'luk Magnezyum sülfat çözeltisi verilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Et ve süt için sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI:

 • Hiperkalsemi, hiperkalsiüri ve kalp yetmezliği durumunda kullanılmaz.
 • Metabolikasidozis durumunda kullanılmaz.
 • Hipertroidizm durumunda kullanılmaz.
 • Aşırı sinirsel belirtilerin varlığında kullanılmaz.
 • Ketozis ve puerperal karaciğer komasında damar içi yolla kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Oda sıcaklığında (15-25 °C) saklanır.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

100 mİ ve 250 ml'lik amber renkli cam şişeler karton kutu içerisinde, 500 ml'lik amber renkli cam şişeler strafor ambalaj içerisinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.