CALJECT 50
Etken Maddeler Borik Asit | Kalsiyum Asetat | Kalsiyum Glukonalaktobionat | Kalsiyum Glukonat | Magnezyum Hipofosfit
Farmasötik Grup Mineral
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CALJECT 50
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Mineral

BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli berrak bir çözelti olan Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti’nin her 100 ml’si ;

Kalsiyum glukonat ....................................   45 g
Kalsiyum glukonalaktobiyonat  ................        2 g
Kalsiyum asetat       .................................   3.7 g
Magnezyum hipofosfit  ............................       3 g
Borik asit  ................................................    9 g  içerir.

100 ml Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti 5 g elementsel kalsiyum içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti; kalsiyum, magnezyum ve fosfor iyonlarını dengeli bir şekilde içeren bir çözeltidir. 

Kalsiyum : Vücuttaki kalsiyumun %99’u diş ve kemiklerin yapısına katılır. Geriye kalan kısım ise intra ve ekstra sellüler sıvıda yer alır. Kalsiyum glukonolaktobionat enjeksiyon yerinden hızla emilerek  uygulamadan kısa bir süre sonra kandaki kalsiyum iyonu seviyesini yükseltir. Kalsiyum glukonat  daha yavaş emilir ve uzun süreli kalsiyum kaynağını oluşturur. Kalsiyum asetat ise dokulara bağlanma kapasitesi yüksek olan bir kalsiyum tuzudur. Kalsiyum vücuttan başlıca idrarla, çok küçük miktarlarda da dışkı, süt, ter, kıl ve  tırnaklar ile atılır. Kalsiyum plasentadan geçer ve aynı zamanda da sütle de salgılanır. Kalsiyum, kemiklerdeki kristal hidroksi-apatitin önemli bir iyonudur. Ayrıca sinirsel uyarının geçişi, kasların kasılması,  hücre içi haberleşmenin sağlanması ve kanın pıhtılaşmasında rol oynar.

Fosfor: lipid ve proteinlerle ester yapar. Bu maddeler bir çok enzim sisteminde görev yapar. Özellikle ATP kanalıyla olmak üzere biyolojik enerjinin taşınması ve vücudun tampon sistemlerinde görev yaparlar. Vücuttaki fosforun %80 kadarı kalsiyumla birlikte kemik ve dişlerde bulunur. Kalan kısım ise organik yapıda vücutta tüm dokularda bulunur.

Kalsiyum ve fosfor metabolizmasının bozulmasında veya artan ihtiyacın karşılanamaması hallerinde süt hayvanlarında başta olmak üzere süt humması, gençlerde raşitizm veya yaşlı hayvanlarda osteomalasi gibi hastalıklar ortaya çıkar. Ayrıca kan pıhtılaşmasında ve sinirsel uyarılarda da bozulma görülür.

Magnezyum: Vücuttaki Magnezyum’un yarısı kemiklerde, %45’i HİS ve kalanı da HDS’de bulunur. Geri emilim böbreklerden gerçekleşir. Magnezyum tuzları başlıca idrarla ve çok küçük bir miktarı da dışkı, süt ve tükrük ile atılır. Ayrıca magnezyum plasentadan da geçer. Magnezyum, sinir uyarısının iletiminde ve nöro-musküler kavşaklardan geçişinde rol oynar; noksanlığı aşırı uyarılara yol açar.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Calject 50 Enjeksiyonluk Çözelti, uygulanmadan önce vücut ısısına getirilmelidir.

Kalsiyum preparatlarının damar içi uygulanması yavaş yapılmalıdır.

Calject 50, damar içi yapılırken kalp atışları ve nabız izlenmelidir. Nabız sayısında artış görülmesi halinde  uygulamaya  son verilmelidir.

Kas içi ve deri altı uygulamalarda uygulanacak dozlar birkaç bölgeye bölünerek uygulanır.

Kalsiyum tuzları, renal fonksiyon bozuklukları olan hastalarda dikkatli olarak uygulanmalıdır.

Calject 50, başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Enjeksiyon bölgesinde geçici irritasyon meydana gelebilir. Aşırı miktarda kalsiyum verilmesi hayvanlarda ; kaslarda güçsüzlük, konstipasyon, abdominal sancı, polidipsi, poliüri ve ağır durumlarda kalp aritmisi ve komanın görüldüğü hiperkalsemiye neden olabilir. Böyle durumlarda damar içi %10’luk magnezyum sülfat çözeltisi verilmelidir. Thiazidler dışında diüretikler kullanılarak fazla kalsiyumun atılması sağlanır. Hızlı damar içi (İV) uygulamalar kalp aritmilerine, kollaps ve ölümlere neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Thiazid diüretikler kalsiyumun renal reabsorsiyonunu artırarak hiperkalsemiye neden olabilirler. Presipitasyonlara neden olabileceğinden dolayı kalsiyum preparatları tetrasiklinler, fluoroquinonlar ve fluoridlerle karıştırılmamalıdır. Bikarbonat çözeltileri ile birlikte verilmemelidir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Aşırı kalsiyumun neden olduğu hiperkalsemi durumlarındaki kalp blokajlarında ve kalp aritmilerinde antidot olarak Atropin kullanılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) ; Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Hiperkalsemi, metabolik asidozis, hipertroidizm durumlarında kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Oda sıcaklığında (15-25 °C) ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Kutu içerisinde 100 ml’lik renksiz cam şişelerde ve 250 ml’lik renksiz plastik şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır.  (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 22.12.2005

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 22.12.2005 - 15 / 050

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ ADRESİ : TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok  No : 290 34670   İkitelli /İSTANBUL

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.