CAMPHRE MERHEM
Etken Maddeler Kafur | Vazelin
Farmasötik Grup Antipruritik | Sikatrizan
Farmasötik Şekil Deri Kremi
Hayvanlar
Firma Ülkem
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ

100 g’ da 10 g Kâfur ve 90 g Vazeline içermektedir. Hafif kirli-beyaz renginde ve kafurumsu kokudadır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Kafur etken maddesi, hiperemi oluşturan kontr-irritan bir maddedir. Orta derecede irkilteye sebep olur. Derideki duyu lifleri irrite edilerek, akson refleksiyle yerel olarak damarlarda genişleme görülür. Bölgede kan akımının artması, lökositlerin bölgeye gelmesine, beslenmenin artmasına ve işe yaramaz maddelerin venöz ve lenfatik sistemler aracılığıyla uzaklaştırılmasına sebep olur.

ENDİKASYONLARI

Hayvanlarda eklem ve kas ağrılarında, ödemli bölgelerde rezolitif amaçlı kullanılır. Dıştan sikatrizan ve analjezik etkileri nedeniyle kaşıntı, böcek sokmaları, yanık ve granulasyonu gecikmiş yaralara karşı kullanılır. Özellikle fizyolojik meme ödemlerinde ve yine teneffüs merkezini tembih amaçlı kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca Nevralji, Miyalji, Lumbago gibi hastalıklarda endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ

Veteriner Hekimce başka şekilde tavsiye edilmedikçe; sabah akşam ovularak 3-4 gün kullanılır. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur. 

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Kontr-irritanların irkiltici etkisi artarsa iyileşme yerine vezikül ve püstüller oluşur. İrkiltici etki daha da artacak olursa kostik veya korroziv etkiyle sonuçlanır. Deride hücrelerin yıkımlanması ve nekroz görülür.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Rastlanmamıştır.

KONTRENDİKASYONLAR

Açık yaralarda ve mukozalarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Oda sıcaklığında ve kutusunda bulundurunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında; 250C’nin altında, kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ ŞEKLİ

100 g – 150 g plastik beyaz gövde mavi renkli kapaklı kavanozlarda.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.