CANİVERM 700 MG TABLET
Etken Maddeler Fenbendazol | Pirantel | Praziquantel
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma İnterhas
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

CANIVERM tbl., hem yuvarlak kurtlar hem de şeritler tarafından oluşturulan paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır. Fenbendazole, benzimidazoller grubundan geniş spektrumlu bir antihelmintik olup. nematodlara, akciğer helmintlerine, bazı şerit ve sestod çeşitlerine karşı etkilidir. Fenbendazole, parazitler tarafından alındığında etkisini sinir aksonlarının içindeki yapısal tubulin proteininin polimerizasyonunu bloke ederek, böylece parazitin emilim fonksiyonuna sahip hücrelerinin taşıma özelliğini etkileyerek gösterir. Fenbendazole, duyarlı helmintlerin hem ergin hem de genç formlarına karşı etkilidir. Fenbendazole, sindirim sisteminden yavaşça emilir ve plazmadaki en yüksek yoğunluğa uygulanan doza göre ulaşır: 5 mg/kg dozunda 24 saat, 100-150 mg/kg dozunda bir kaç saat içinde en yüksek yoğunluğa ulaşır. Fenbendazole ve metabolitlerinin atılımı, öncelikle dışkı ile olur, idrarla sadece %10'u atılır.

Pyrantel pamoate, bir tetrahidropirimidin türevidir. Geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Toxocara canis, Toxocara. cari, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum tarafindajı oluşturulan paraziter hastalıkların tedavisinde etkilidir. Ganglionlarda kolinerjik nikotinik reseptörler üstünde antagonist olarak etki eder ve parazitlerde spastik nöromüsküler felce sebep olur. Pyrantel pamoate bağırsak içinde, duyarlı helmintlerin hem ergin hem de genç formlarına karşı etki gösterir, fakat doku içinde göç fazlarına karşı etkili değildir. Vermisidal veya ovisidal etkisi yoktur. Pyrantel pamoate, sindirim sisteminden yavaşça emilir ve plazmadaki en yüksek yoğunluğa 1- 3 saatte ulaşır. Uygulanan dozun neredeyse yansı değişmeden dışkı yoluyla atılır ve %15'inden azı değişmemiş formda veya idrar metabolitleri olarak atılır.

Praziquantel, sentetik bir izokinolin-pirazin türevidir. Kendine has etki spektrumunu, schistosoma enfeksiyonlannın tedavisindeki etkinliği ile gösterir, aynı zamanda karaciğer trematodu ve şeritlere karşı etkindir. Fasciola hepatica ve hidatidozise karşı etki göstermez. Praziquantel, hücre zarlannm kalsiyum iyon geçirgenliğini arttınr, bu da parazitin kaslannın kasılmasına sebep olur. Nöromüsküler kolinesterazın depolarize olmasını inhibe ederek kas felcine sebep olur. Aynca. vücut yüzeyinin vakuolizasyonuna ve bozulmasına sebep olarak paraziti öldürür. Hayvanlann schistosomiatik enfeksiyonları üzerinde, praziquantel hem ergin, hem de genç helmintlere karşı etkinlik gösterir. Praziquantel hızla emilir ve ağızdan uygulandıktan sonra biyoyararlanımı %80 civanndadır. Terapötik dozun uygulanmasından sonra, serumda değişmemiş halde en yüksek yoğunluğuna 1-3 saatte ulaşılır. Serebrospinal sıvı içinde praziquantel yoğunluklan, plazmada izlenen değerlerin %14-20'sini oluşturur. Safradaki yoğunluk, venöz kanda olduğundan üç katı kadar daha yüksektir. İlk geçişte, ilacın çoğu karaciğer tarafından hızlı bir şekilde inaktif mono- ve poli-hidroksil ürünlerine metabolize olur. Praziquantel'^ plazma yarı ömrü 1-1,5 saatken, baskın metabolitlerinin yan ömrü 4-6 saattir. Atılma, ağırlıklı olarak metabolitler formunda böbrekler aracılığıyla olur. 24 saat içinde, uygulanan dozun %70'i, 4 gün içinde de %80'i atılır.

Fenbendazole ve pyrantel pamoate kombinasyonu, kuvvetli bir sinerjik etki taşır. Pyrantel pamoat, en fazla %75, fenbendazol de %45 etkiliyken, iki maddenin kombinasyonu %90'dan fazla etkinliğe ulaşır. Müstahzardaki üç maddenin kombinasyonu daha geniş bir spektrumdaki parazitler için mücadele imkanı sağlar.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Parazit mücadelesinin doğru yapılabilmesi ve hem hayvan hem de insan sağlığı yönünden risk oluşturmaması için 3 aylık aralıklarla düzenli olarak CANIVERM tablet verilmesi tavsiye edilir. Ayrıca Ekinokok bulaşma riski yüksekse 3 aylık aralıklar yerine 1,5-2 ayda bir ilaçlama daha doğru olur.

Yavrularda, uygulamanın 3 haftalık yaşta başlaması ve 12 haftalık olana kadar her 3 haftada bir düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Daha sonra 3 aylık periyodlarla kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

İlacın parazitler üzerindeki etkisiyle, ölen parazitlerden salgılanan proteinlerin reaksiyonu sonucu uygulamadan birkaç saat sonra hayvanlarda kusma, cıvık dışkı, ürtiker veya ateş oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenbendazole ,yavru atmaya sebep olabileceğinden Bromsolanlarla(hilomid)ile birlikte kullanılmamalıdır Piperazin bazlı müstahzarlar ve diğer antiparaziter ilaçlarla aynı anda kullanılmamalıdır. Sütlü gıdalarla beraber verilmemelidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTIDOT

CANIVERM tabletin tolerans aralığı geniştir. Çok yüksek dozlar hedef hayvanlarda herhangi bir yan etki yapmasa da, özellikle gebelerde olmak üzere tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR Gıda değeri taşıyan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Göz sistiserkozu, spinal nörosistiserkoz ve karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir. Gebelikte kullanımı:Tavsiye edilen dozlarda gebelerde kullanılmasında bir sakınca yoktur.Gebe hayvanlarda dozlama doğru yapılmalı ve olası yan etkiler veteriner hekime danışılmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

25 °C'nin altında, kuru ve karanlık bir yerde, ışıktan ve nemden korunarak, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 2, 6 ve 100 tablet içeren blister ve alüminyum poşet ambalajlarda aız edilmiştir. Her kutuda tablet sayısı kadar sağlık sertifikasına yapıştırılacak etiketler bulunur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.