CEDORA PLUS
Etken Maddeler İvermektin | Klosantel
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Sanovel
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CEDORA PLUS 
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit 

BİLEŞİMİ

CEDORA PLUS Enjeksiyonluk Çözelti, sarı, berrak, homojen, steril bir çözelti olup ml’sinde 10 mg ivermektin ve 125 mg klosantel içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

CEDORA PLUS Enjeksiyonluk Çözelti’nin bileşiminde bulunan ivermektin en az %80 oranında 22,23-dihydroavermectin B1a ve en fazla %20 oranında 22,23 dihydroivermectin B1b kimyasal bileşime sahiptir. Streptomyces avermitilis’in fermantasyonu yoluyla izole edilen avermektinlerden derive edilen ivermektin, yapısal olarak makrolid antibiyotiklere benzeyen, ancak kayda değer antimikrobiyel etkileri bulunmayan geniş spektrumlu bir endektosittir. İvermektin, nematod parazitlerin motorik ganglion sinapslarında ve artropod parazitlerin nöromuskuler son plaklarında (artropodlar) gama amino butirik asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI-) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulslarının geçişini engeller, parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür. İvermektin deri altı uygulamada maksimum plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1,3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3,5 gün, sığırlarda 8 gündür. İvermektin plazma proteinlerine bağlanır ve dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara ve vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve vücuttan elimine edildiği için parazit türlerine bağlı olarak 2 ila 4 hafta arasında değişen sürelerde etkisini devam ettirir. Başlıca safra ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90’dan fazlası metabolize olmamış ivermektin ana bileşiğidir. Klosantel, N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy- 3,5-diiodobenzamide kimyasal yapısında geniş spektrumlu bir salisilanilid (iyodobenzamid) türevi antihelmintiktir. Etkisi özellikle trematodlar üzerine yoğunlaşmakla birlikte, kan emen yuvarlak kurtlar ve bazı parazit sinek larvalarına karşı da etkilidir. Klosantel bir hidrojen iyonoforudur. Lipofilik yapısı sayesinde hücresel membranları geçerek mitokondrilere kadar ulaşır ve enzimatik sistemde oksidatif fosforilazı parçalayıcı olarak işlev görür. Klosantel oral uygulamada 24 saat ve deri altı uygulamada 48 saate yakın sürede plazma pik seviyesine ulaşır. Klosantel’in plazma yarı ömrü 15 gün dolayındadır. Bu nedenle oldukça uzun etkili bir ilaç olarak değerlendirilir. Klosantel düşük oranda metabolize olur ve %90 oranında değişmemiş olarak dışkı ve idrar yoluyla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

  • Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis ve parapleji; Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özafagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görülebilir. Nokra mücadelesi için, Nokra sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.
  • Vida kurdu (Chrysomia bezziana) larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği, uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında CEDORA PLUS Enjeksiyonluk Çözelti uygulamasıyla yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.
  • Enfektif kılkurdu larvalarına karşı CEDORA PLUS Enjeksiyonluk Çözelti’nin kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.
  • Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
  • Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için veteriner hekime danışınız.
  • Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa CEDORA PLUS Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir.
  • Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısının ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.
  • İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3., 8. ve 13. haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.
  • Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 uygulama yapılması önerilir. Gebelikte kullanım: Önerilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

CEDORA PLUS Enjeksiyonluk Çözelti’nin diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

İvermektin için tolerans sınırı geniştir (buzağı-kuzu en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat). Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur. Klosantel’in güvenlik marjı diğer antihelmintikler kadar yüksek değildir. Önerilen dozlar aşıldığında iştahsızlık, depresyon, gevşek ve sık dışkılama görülebilir. Yüksek dozlar körlük, aşırı soluma, aşırı terleme, inkoordinasyon, taşikardi ve genel zayıflığa neden olabilir ve ekstrem vakalarda ölüm görülebilir. Semptomatik tedavi yapılır. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen inek ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında uygulanmamalıdır. Kas içi veya damar içi yollarla uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınılmalı ve kullandıktan sonra eller yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 25°C ’yi aşmayan oda ısısında (15-25 °C) muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonra, asepsi-antisepsi kurallarına uyulmak ve belirtildiği şekilde muhafaza edilmek koşulu ile 6 ay etkisini korur.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerinin sulara karışmamasına dikkat ediniz. Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız. Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20, 50, 100 ve 250 ml’lik renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.