CEFCLOREN
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CEFCLOREN
Enjeksiyonluk Cozeiti Tozu ve Cozucusu
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BILEŞIMI

CEFCLOREN beyaz, homojen,steril enjeksiyonluk tozdur. Her flakon icinde;

0.5 gram Seftiofur (Seftiofur sodyum halinde) iceren toz (10 ml sulandinci ile birlikte), 1.5 gram Seftiofur (Seftiofur sodyum halinde ) iceren toz ( 30 ml sulandinci ile birlikte ) veya 5 gram Seftiofur (Seftiofur sodyum halinde ) iceren toz (100 ml sulandinci ile birlikte ) bulunur, Sulandinlmis uruntin 1 ml.sinde 50 mg Seftiofura esdeger Seftiofur sodyum bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Seftiofur sodyum in-vitro bakterisit etki gosteren 3. kusak ,etki spektrumu oldukça geniş bir sefalosporindir. Sefalosporinler bakterilerde hücre duvarının sentezini engelleyerek bakterileri oldiirür. Antibakteriyel etki alani betalaktamaz ureten suslar dahil bircok Gram pozitif ve Gram negative bakterileri kapsar. Seftiofur'un bakterilere etkisi asagidaki gibidir;

Duyarliliğın yüksek olduğu bakteriler (MIC <2 ug /ml): Streptococci (enterokoklar haric), benzyl penisiline duyarli pek cok gram pozitif bakteriler, E. coli, Klebsiella sp., Proteus sp. ve Salmonella sp., betalaktamaz uretenler dahil Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Pasteurella sp., Clostridium sp. ve Fusobacterium sp.

Duvarliligm orta derecede oldugu bakteriler (MIC 4ug/ml): Staphylococcus aureus, bazi Citrobacter sp., Enterobacter sp., bazi Pseudomonas aeruginosa susları ve Serratia sp.

Direncli bakteriler (MIC > 8 ug /ml): Acinetobacter sp., Bordetella sp., bazi Enterobacter sp. ve Serratia sp. bazi Pseudomonas aeruginosa susları, enterococci ve methiciline dirençli Staphylococus aureus suşları.

Kasiçi uygulamadan 45 dk. Sonar kanda pik seviyeye ulaşır. Plazma proteinlerine dönüşümlü bağlanabildğinden plazma konsantrasyonu belirgin patojenlere karşı MIC değerler üzerinde kalır. Molekül beta-laktamaz enzimlerinin etkisine karşı dayanıklıdır. 9.5 saat yarılanma ömrüne sahip olan Seftiofur kasiçi uygulamadan sonra 24 saat boyunca 0.1 ppm.den yüksek plazma konsantrasyonu sağlar. Genel olarak idrarla ve az miktarda dışkı ile uygulamadan 24 saat sınra %95 oranında vucudu terkeder.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kanda ure, serumda kreatinin, urik asit ve immunoglobulin degerleri yukselebilir. Yuksek dozlarda hemolitik anemiye neden olabilir. Kasici uygulamada enjeksiyon yerinde geçici lokal doku reaksiyonu olusabilir. Deri dokulmeleri ve ateş yükselmesine neden olabilir. Allerjik hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar olusabilir.

İLAC ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler ile birlikte kullanilmamalidir. Aminoglikozitler ve amfoterisin B ile birlikte kullanilmamalidir. Penisinler ile birlikte kullanildiginda sinerjistik etki yapabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve turevlerine asırı duyarli hayvanlarda kullanilmamalidir.Ciddi renal bozuklugu olan hayvanlarda kullanilmamalidir. Kucük herbivorlarda kullanilmamalidir.

Gebelikte kullanim: Deney hayvanlarında yapilan çalismalar 1000 mg/kg canli agirlik/gün dozunun reproduktif performans üzerine etkisi olmadigını ve teratojenik etki gostermedigini ortaya koymustur. Seftiofurun gebe ineklerde guvenligi spesifik olarak calisilmamistir.

DOZ AŞIMINDA BELIRTILER VE TEDBIRLER

Verilen dozun ve sllrenin uzamasina bagli olarak neurotoksik ve nefrotoksik etkiler olusabilir.

GIDALARDA ILAC KALINTI UYARILARI

Ilaç kalıntı arınma siiresi (ikas); Tedavi siiresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 7 gün geçmeden sığırlar kesime sevk edilmemelidir. İnek siitii için kalıntı arınma süresi "0" giindiir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki goruldugunde veteriner hekime basvurulmalidir. Çocukalrın ulasamayacagi yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE GENEL UYARILAR

Penisilinler ve sefalosporinlerin enjeksiyon, inhalasyon, sindirim ve temas yoluyla duyarlı bireylere bulasmasi allerjik reaksiyonlara (hipersensitizasyon) neden olabilir. Bu maddelere bağlı allerjik reaksiyonlar bazen ciddi saglı problemi yaratabilir. Bu nedenle;

Penisilin ve sefalosporin allerjisi oldugu bilinen bireyler bu grup ilaçları uygulamamalidirlar.
Kullanim esnasinda ilaç ile temas etmemek için gerekli önlemler alinmalidir.
Eger ilaç ile temas sonucu deride kizarıklık gibi allerji semptomları ortaya çıkarsa, bir doktor ile temas edilmelidir. Yuzde, dudaklarda ve gozde siskinlikler ve güç solunum daha ciddi semptomlardir ve acil müdaheleyi gerektirirler.
Eger kaza ile göze temas ederse, göz su ile 15 dakika yikanmalidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömru imalat tarihinden itibaren 2 yildir. Isiktan korunarak +4 C .da saklanmalıdir.

TICARI TAKDİM ŞEKLI

Karton kutu icerisinde 0.5 gram (+ 10 ml sulandinci renksiz cam flakon ) 1,5 gram (+ 30 ml sulandirıci renksiz cam flakon) veya 5 Gram (+ 100 ml sulandırıcı renksiz cam flakon ) toz iceren renksiz cam flakonlarda sunulmaktadir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.