CLİNİMAX
Etken Maddeler Alanin | Arjinin | Fenilalanin | Glisin | Histidin | İzolöysin | Kalsiyum Klorür | Lizin | Löysin | Magnezyum Klorür | Metiyonin | Nikotinik Asit | Potasyum Klorür | Prolin | Serin | Sorbitol | Treonin | Triptofan | Valin | Vitamin B1 (Tiamin) | Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | Vitamin B6 (Piridoksin)
Farmasötik Grup Aminoasit | Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Civciv | Kedi | Köpek | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

CLINIMAX
Enjeksiyonluk Çözelti
Amino asit, Vitamin, Mineral

BILEŞIMI

Açık kırmızı renkli , steril çözeltinin her ml.si

Alanin 77 mcg,
Vitamin B1 0.20 mg
Arginin 60 mcg
Vitamin B6 0.10 mg
Fenilalanin 10 mcg
VitaminB12 0.05 mcg
Glisin 90 mcg
Nikotinik asit 0.50 mg
Histidin 24 mcg
Kalsiyum klorür 0.20 mg
Isoleucin 90 mcg
Magnezyum klorür 0.20 mg
Leucin 11 mcg
Potasyum klorür 0.40 mg
Lizin 61 mcg
Sorbitol 80 mg
Metiyonin 10 mcg

Prolin 80 mcg
Serin 50 mcg
Sistein 2 mcg
Treonin 45 mcg
Triptofan 6 mcg
Valin 84 mcg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

CLINIMAX Enjeksiyonluk Çözelti parenteral beslenme ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ve içerdiği amino asitler , vitaminler ve elektrolitler buna göre formule edilmiş bir çözeltidir. Hayvanlarda özellikle dehidrasyonla birlilkte seyreden ve metabolik destekle birlikte fizyolojik işlevlerin normale döndürülmesine ihtiyaç duyulan hallerde sistemik bir etki sağlamaya yönelik olarak düzenlenmiştir.

Amino asitler genel olarak vucudun yapı taşları olarak görev alırlar.Bütün dokularda bir ölçüde esansiyel olmayan amino asitleri yeniden düzenleme ve diğer azotlu bileşiklere dönüştürme yeteneği bulunur.Ancak protein metabolizmasının en önemli unsuru karaciğerdir.Sindirim sisteminden emilen amino asitler karaciğerde transformasyona uğrayarak hedef dokulara ulaşırlar. Yıkımlanma ürünleri idrarla vucut dışına atılır.Karaciğer fonksiyonlarının çeşitli sebeplerle aksaması amino asit çeşitliliği ve fonksiyonlarında dengesizliklere yol açar.Metabolizma glukojenik veya ketojenik amino asitlerin dengeli şekilde bulunmasına ve çeşitli biyokimyasal reaksiyonların düzenli bir şekilde devam etmesine ihtiyaç duyar.Özellikle verim yönünden önem taşıyan amino asit dengesinin bozulması süt hayvanlarında süt ve süt proteini üretiminin azalması ile sonuçlanır.Metabolizmanın genel olarak desteklemesinin gerekli olduğu hallerde geniş bir amino asit içeriğine sahip komplekslerin parenteral uygulanmasının temel prensibi budur.

Dehidrasyon durumlarında vucuttan su kaybıyla birlikte elektrolik kaybı da gerçekleşmekte ve hücreiçi ve hücredışı sıvıların elektrolit dengesi bozulmaktadır.Sodyum , potasyum , kalsiyum ve klor iyonları hücresel fonksiyonların gerçekleşmesi yönünden öncelikli öneme sahiptir.Vucudun ihtiyacı olan suyun parenteral verilmesi ile birlikte ihtiyaç duyulan elektrolitlerin de dengeli olarak verilmesi gereklidir.

B grubu vitaminler organizmanın metabolik fonksiyonlarında önem taşırlar . Vitamin B1 temel olarak Krebs çemberinin işleyişinde Asetil koenzim A kaynaklı yağ asitlerinin sentezine katılarak görev alır Vitamin B6 amino asit, yağ asitleri ve karbonhidrat metabolizmasında birçok enzimin koenzimi olarak çalışır. Vitamin B12 kemik iliğinde alyuvar yapımı ile ilgili hücrelerin gelişme , çoğalma ve fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için gereklidir. Nikotinamid enerji metabolizmasında kritik öneme sahip (N.A.D ve N.A.D.P ) koenzimlerin oluşumunda ve kan damarlarının korunmasında rol almaktadır. B grubu vitaminler emildikten sonra karaciğerde metabolize edilirler ve vucudun tüm dokularına yayılırlar. Genellikle metabolitleri halinde idrarla vucuttan atılırlar.

Genel olarak metabolizmanın aktive edilmesi amacıyla parenteral destek çözeltisi olarak düzenlenen CLINIMAX Enjeksiyonluk Çözelti çabuk kullanılabilen bir yüksek enerji kaynağı olan sorbitol ile zenginleştirilmiştir.Parenteral uygulamadan sonra kanda ve diğer vucut sıvılarında çabuk yayılarak hücresel seviyede karbonhidrat , lipit ve protein metabolizmalarının desteklenmesi yoluyla hayvanlarda genel durumun düzelmesi ve klinik iyileşmenin gözlenmesi hedeflenmektedir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

•         Damariçi enjeksiyon yavaş ve vücut ısısında yapılmalıdır.

•         Gebelikte kullanımı : Önerilen dozlarda gebelikte kullanımı güvenlidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Bireysel olarak etkin maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER ve ANTİDOT

Terapötik dozun çok üzerinde verildiğinde hipervolemi tablosu ve kalp ritminde bozulma gözlenebilir. Semptomatik olarak müdahale edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (İkas) : Et ve süt için sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

İçerdiği etkin maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER ve HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacın göz ve deriye temas temas etmesi durumunda su ile iyice yıkayınız .

Formulasyonda bulunan maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olan kişilerin ürünle temasından kaçınılmalıdır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları halinde hekime başvurulmalı ve prospektüs hekime gösterilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden sonra 2 yıldır.

Oda sıcaklığında (15-25 C) ışıktan korunarak saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda 100 ml, 250 ml , 500 ml ve 1 litrelik renksiz cam şişelerde arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.