COCCIL
Etken Maddeler Toltrazuril
Farmasötik Grup Antikoksidiyal
Farmasötik Şekil Oral Süspansiyon
Hayvanlar Koyun
Firma Ceva
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

COCCIL
Oral Süspansiyon
Veteriner Antikoksidiyal

BİLEŞİMİ

Beyaz renkli, homojen, oral süspansiyon olan COCCIL® Oral Süspansiyon; 1 ml'de; 50 mg Toltrazuril içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

COCCIL® Oral Süspansiyon, etken madde olarak antikoksidiyal bir ajan olan Toltrazuril içerir. Toltrazuril bir triazintrion türevidir. Koyunlardaki tüm koksidiyoz etkenlerine karşı yüksek etkilidir. Parazitin tüm hücre içi gelişme evrelerinde, şizontlar ve gametositlerin çoğalma dönemlerinde etki göstermektedir. Koksidiyoza yol açan koksidi türleri, 1. ve 2. nesil şizontları ile mikrogametleri üzerinde güçlü antikoksidial etkinliğe sahiptir. Araştırmalar Toltrazuril'in hücre içi solunum zincirinde ve primidin sentezinde görev yapan bazı enzimleri inhibe ederek koksidia türleri üzerine etki ettiğini göstermektedir. Toltrazuril, vücuttan hızla atılmaktadır. Uygulamadan 24 saat sonra kanda saptanamayacak düzeye iner. Başlıca metabolitleri toltrazuril sülfoksit ve toltrazuril sülfon'dur. Büyük oranda dışkı ile atılmaktadır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Toltrazuril belirlenen dozlarda uygulandığında Eimeria türlerine karşı koyunlarda çok iyi tolere edilmekte ve herhangi bir yan etki göstermemektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Gebelikte Kullanım: Gebe koyunlarda kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen koyunlar 60 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketiminde kullanılan koyunlara uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Canlı ağırlığı 4 kg'ın altındaki kuzularda kontraendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulama sırasında yemek, içmek ve sigara kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Deri ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Aksi taktirde bol su ile yıkanmalı ve gerekirse doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ                                                         °

Kendi ambalajı içinde, ağzı sıkıca kapatılmış olarak, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-25 C) saklayınız.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutuda doz pompalı 100 ml ve 250 ml'lik beyaz pet şişe ile 1 lt'lik beyaz pet şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 26.05.2010

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 10.05.2010 - 13/041

İMAL YERİ: Ceva Sophavet Route Akreuch, Oum Azza - Ain El Aouda Rabat - Fas

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.