COMBİMAST LC
Etken Maddeler Neomisin Sülfat | Prokain Penisilin G | Prednisolon | Streptomisin Sülfat
Farmasötik Grup Antibakteriyel | Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Meme İçi Merhem
Hayvanlar İnek
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

 

COMBİMAST LC
Meme İçi İnfüzyon
Veteriner Antibakteriyel ve Anti-inflamatuar

BİLEŞİMİ

COMBİMAST LC; beyaz – krem renkli, homojen, meme içi infüzyon şeklinde olup 5 gr ‘lık her tüp içinde

Penisilin G prokain USP           100.000 IU

Streptomisin sulfat BP                         100 mg

Neomisin sulfat USP                100 mg

Prednisolon BP                        10 mg bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Combimast LC laktasyon dönemindeki klinik mastitislerin sağaltımında kullanılmak üzere hazırlanmış antibakteriyel ve anti-inflamatuvardır. Penisilin G prokain, streptomisin sülfat, Neomisin sülfat ve Prednisolon ‘un dengeli bir kombinasyon esasına göre formüle edilmiştir. Combimast LC meme içi uygulamasını takiben aktiflerin sütte gerçekleşen antibiyotik değeri, önemli mastit patojenlerine 24 saat kadar MIC değerinin üzerinde etkili olduğundan ürün duyarlı patojenlerden ileri gelen laktasyon dönemi mastit olgularının sağaltımında başarı ile kullanılır.

Betalaktam antibiyotik olan Penisilin G prokain hücre duvarı sentezini etkileyip bakterisit olarak Gram pozitif bakterileri etkiler. Penisilin G’ nin bakterisit etkisi çoğalma dönemindeki bakterilerin transaminaz enzimleri ile geri dönüşümsüz etkileşime girip, glikoproteinlerin bakterilerin hücre zarının yapısına yerleşmesini engelleyip hücre duvarının yapısının bozulması şeklinde gerçekleşir.

Aminoglikozit türevleri olan Streptomisin ve Neomisin bakterilerin protein sentezini durdurup genellikle bakterisit olarak etkileyip, ağırlıklı olarak gram negatiflere yüksek öldürücü etkilidir. Streptomisin ve Neomisin meme içi uygulamayı takiben doku tarafından emilmeden etkisini gösterir. Kan, irin, doku veya doku yıkıntılarının varlığı streptomisin’in etkinliğini azaltmaz. Streptomisin Penisilin G ile sinerjik etki gösterir.

Sentetik glukokortikoid olan prednisolon anti-inflamatuvar ve analjezik etkilidir. Antibakteriyel etkinliği olmayıp akut bakteriyel yangılarda antibakteriyel ilaçlarla kullanılır.

Combimast LC meme içi uygulandıktan 12. ve 24. Saatlerde sütte penisilin miktarı 24,80 IU/ml ve 3,40 mg/ml; streptomisin miktarı 13,40 mg/ml ve 1,56 g/ml; neomisin miktarı ise 13,45 mg/ml ve 2,17 mg/ml olarak ölçülmüştür.

Combimast LC, laktasyon döneminde oluşan klinik mastitis etkenlerinden E.coli, Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Pseudomonas sp. , Klebsiella pneumonia ‘ nın oluşturduğu mastitislerin tedavisinde kullanılır.

 İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Penisilinlerin en önemli yan etkileri akut anafilaksi ve kollapstır. Penisiline duyarlı hayvanlarda alerjik reaksiyona yol açabilir. Penisiline hassas hayvanlar sefalosporinlere veya sefaloporinleri hassas hayvanlar penisilinlere karşı ciddi alerjik reaksiyonlar gösterebilirler. Daha az şiddetli ancak daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, anjionöroik ödem ve ateş gibi) gözlenebilir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda da streptomisinin nefrotoksik etkisi görülebilir. Prednizalonun uzun süre kullanılmasında doku hücrelerinde harabiyete sebep olabilir.

 İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu ürünle beraber bakteriyostatik etkili olan antibakteriyeller kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen inekler 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYON

Penisilin alerjisi olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmasında sakınca yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Penisilinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Penisilin yutulması, solunması veya doku teması sonucu duyarlığa neden olabilir. Penisiline karşı duyarlılığı olanların uygulama sırasında eldiven kullanmaları gerekir. Penisilin yutulması, solunması veya temas sonucu yüzde, gözde veya dokularda şişlik ya da nefes alma güçlüğü görülürse hemen doktora gidilmelidir. Kullanım sonrası ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 (yirmidört )aydır. Ürün 25º C nin altında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Birer adet 5 gr lık beyaz HDPE enjektör içeren polietilen poşetlerde, 6, 12, 24, 36 ve 48 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.