COMBİPET
Etken Maddeler Fenbendazol | Pirantel | Praziquantel
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

COMBIPET
Oral Tablet
Antihelmintik

BILEŞIMI

Açık sarı renkli , çentikli her tablette 150 mg fenbendazol , 144 mg pirantel pamoat , 50 mg praziquantel bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fenbendazol benzimidazol grubundan bir antihelmintiktir.

Parazitlerin hücrelerinde bulunan tubulinlere kuvvetlice bağlanıp , parazitin barsak hücrelerindeki emilim mekanizmasını engelleyerek etki gösterir. Besin maddelerinin barsaklardan emilmesinin engellenmesi sonucu parazitin aç kalması ile ölüm gelişir. Etkili olduğu parazit türlerinin ergin ve genç formları üzerinde antihelmintik aktivite gösterir.

Fenbendazol sindirim sisteminden yavaş emilir ve birkaç saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır. Atılması temel olarak dışkı ile ve az miktarda da idrarla olur.

Pirantel pamoat tetrahidropirimidin türevi bir bileşiktir.Ganglionlardaki kolinerjik nikotinik reseptörleri etkileyerek parazitlerin kas ve sinir sisteminde felce neden olur. Oral yolla alındığında 1-3 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır ve yarısına yakını değişmemiş halde dışkı ile atılırken bir kısmıda metabolitleri halinde idrarla atılır. Sindirim sisteminde ergin ve genç formlara karşı etkili olan pirantel pamoat doku içinde göç fazlarına ve parazit yumurtalarına etki göstermez. Praziquantel pirazinoizokinolin derivesi olan bir antihelmintiktir. Etkili olduğu ergin ve genç parazitlerin dış membranında geri dönüşü olmayan tetanik kasılmalar oluşturarak parazitin normal işlevlerini yerine getirmesini önler. Membranda oluşan boşluklar ve yıkım nedeniyle parazit kaslarında spastik paraliz şekillenir.Bu arada gastrik sıvılarda bulunan proteolitik enzimlerin etkisine direnç geliştirilemez ve parazit ölür..Sestod parçaları sporadik olarak feçeşte bulunabilir. Oral uygulamadan sonra hızla absorbe edilen praziquantel sindirim sisteminin doluluğuna bağlı olarak 1-3 saat içinde en yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Plasma yarı ömrü 1-1,5 saat arasında değişir ve 4 saat içinde karaciğerde metabolitlerine hidrolize edilir ve çoğunlukla idrarla , bir miktar da dışkı ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ekinokok riskinin yüksek olması halinde ilaçlamanın 1,5-2 aylık dönemlerde tekrar edilmesi önerilir. Yavrularda uygulama 3 haftalık yaşta başlatılabilir ve 12 haftalık olana kadar 3 haftada bir uygulama tekrar edilebilir. 3 aylık yaşa geldikten sonra uygulama aralığı 3 aya çıkarılabilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Sindirim sisteminde ölen parazitlerden kaynaklanan yabancı protein reaksiyonu sonucu ilaçlamadan birkaç saat sonra hayvanlarda kusma , yumuşak dışkı , kaşıntı ve yüksek ateş görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenbendazolun bromsolonlar ile kullanımı yavru atmaya neden olabilir. Piperazin içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Süt veya sütlü besinlerle birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER VE ANTİDOT

Güvenlik marjının geniş olmasına rağmen özellikle gebe hayvanlarda risk oluşturacağından tavsiye edilen dozlarda kullanılmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanımı : Önerilen dozlarda gebe hayvanlarda kullanımı güvenlidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 C ) ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 10 , 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda arzedilir.

Her kutuda hayvanın sağlık karnesine yapıştırılmak üzere tablet sayısı kadar etiket bulunur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.