DANOMED
Etken Maddeler Danofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Civciv | Piliç
Firma Medicavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Farmakolojik Özellikleri:
Danofloksasin güçlü invitro aktiviteye sahip sentetik bir florokinolondur. Danofloksasinin antimikrobiyal aktivitesi mikrobiyel DNA jiraz enzimlerinin inhibe edilmesine dayanır. İnhibe edici etki enzimatik reaksiyonların ikinci aşamasında gerçekleşir ve DNA’nın ayrılma ve tekrar bir araya gelme fonksiyonlarını engeller. Danofloksasin diğer florokinolonlarla ortak bir mekanizma ile, DNA ve enzim arasında kalıcı bir kompleks oluşturur. Bunun sonucunda DNA’nın replikasyonu ve transkripsiyonu sona erer.

Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.

Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede duyarlılık gösterir. Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya dirençlidir.

Danofloksasin kanatlılarda oral alımdan 1,5 saat sonra 0,47 µg/ml olan pik serum konsantrasyonuna ulaşır. Yarılanma ömrü 6,62 saattir ve biyo-yararlanımı %99’dur.

Endikasyonları:
Etlik ve damızlık piliçlerde, Mycoplasma gallisepticum ve Myc. synoviae'nin neden olduğu kronik solunum yolu hastalığı (CRD)'ın tedavisinde;

Myc. gallisepticum'un neden olduğu sinüzitis infeksiyonunun tedavisinde;

E.coli’nin neden olduğu (E.coli solunum hastalığı, sakkulit veya koliseptisemi) veya karıştığı solunum yolu ve sindirim sistemi (Kolibasilloz) enfeksiyonlarının tedavisinde;

Salmonella sp.’nin yol açtığı enterik ve sistemik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Uygulama Şekli ve Dozu:
‘Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’
Farmakolojik doz:Kanatlılarda E.coli ve CRD tedavisi için 5 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

1 haftalıktan küçük civcivlerde Mycoplasma enfeksiyonlarında 50 mg/kg canlı ağırlık/gündür.

Pratik doz: 100 kg canlı ağırlık için 5 gr DANOMED içme suyuna ilave edilerek kullanılır.
1 haftalıktan küçük civcivlerde 100 kg canlı ağırlık için 50 gr DANOMED kullanılır.
Tedavi süresi 3 gündür.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.