DECTOMAX
Etken Maddeler Doramektin (Doramectin)
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Zoetis
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Dectomax
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endoktosit Doramectin % 1
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BİLEŞİMİDectomax, etkin madde olarak % 1 w/v (10 mg/ml) Doramectin ve taşıt madde olarak susam yağı ve etil oleat içermektedir. Kullanıma hazır ve renksizden açık sarıya kadar değişen renkte, berrak enjeksiyonluk bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Doramectin, parenteral uygulama ile sığır ve koyunlarda geniş spektrumlu etki gösteren bir endoktosittir. Doramectin macrocyclic Iactone grubundan bir bileşik olup, Streptomyces avermilitis’ten fermentasyon yoluyla elde edilmiştir. Doramectin’in kimyasal ismi 25-cyciohexyl-5-O-demethy|-25-de (i-methylpropyl avermectin A1a)’dir, ancak yaygın olarak 25-cyclohexyl avermectin B1 olarak adlandırılır. Doramectin’in etki spektrumu sığır ve koyunlardaki önemli pek çok nematod ve artropod’u kapsamaktadır.

Doramectin etkili olduğu parazitler üzerindeki gamma-aminobutyric asit (GABA)’ten bağımsız spesifik bölgelere bağlanarak klor iyonlarının membranlardan geçisini arttırır. Bunun sonucunda nematodlarda motor sinir hücrelerinde ve artropodlarda kas hücrelerinde olusan iyon dengesizliği, sinir iletiminin durması ve felç ile sonuçlanır. Dectomax’ın daha yüksek konsantrasyonlarda GABA ile ilişkili klor kanalları üzerinde de benzer bir etki gösterdiği bilinmektedir. Doramectin diğer avermectinler gibi, trematod ve cestodlara bu parazitler üzerinde ilacın bağlanacağı reseptörlerin olmaması nedeni ile etkili değildir. Dectomax sığır ve koyunlarda uzun süreli etki göstermesi amacı ile yağ bazlı bir formülasyon içinde hazırlanmıştır. Doramectin vücuttan % 98-99 oranında yarısı metabolit ve yarısı ana madde olarak dışkıyla ve % 1-2 oranında ise idrarla atılır.

Dectomax ENDİKASYONLARI

Dectomax, sığır ve koyunlarda aşağıdaki nematod ve artropodlara karşı endikedir.

Sığırlarda

-Midebağırsak kıl kurtları (erginler ve 4. larval evre): Ostertagia ostertagi (inhibe Iarvalar dahil), O. lyrataL Haemoncus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. longispicularis, Cooperia oncophora, C. pectinata, C. punctata, C. surnabada, C. spatulata, Nematodirus spathiger], Bunostomum phlebotomum], Strongyloides papillosus], Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp.] (îsadece erginler)

-Akciğer kıl kurtları (Erginler ve 4. larval evre): Dictiyacaulus viviparus

-Göz nematodları (erginler): Thelazia spp.

-Kutaneal myasis etkenleri (Parazitik larval evreler L1-L2-L3): Hypoderma bovis, H. lineatum

-Doku kurdu: Paraflaria bovicola

-Emici bitler: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus

-Uyuz etkenleri: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei

-Burgu kurdu myasis etkenleri (Parazitik larval evreler L1-L2-L3): Cochliomyia hominivorax, Chrysomyia bezziana

-Tek konaklı keneler: Boophilus spp, Ornithodorus spp.

-Boynuz sineği: Haemotobia irritans. Dectomax ayrıca ısırıcı bir bit olan Nematodirus helvetianus (Dalmalinia bovis) ve uyuz etkeni Chorioptes bovis’in kontrolüne yardımcı olarak kullanılabilir.

Koyunlarda

Midebağırsak kıl kurtları (erginler ve 4. larval evre): Chabertia ovina (sadece L4), Cooperia curticei (sadece L4), C. pectinata, C. punctata, C. spatulata, C. oncophora, Gaigeria pachyscelis, Haemoncus contortus, H. similis, Nematodirus battus (sadece L4), Oesophagostomum columbianum, Ostertagia (Teladorsagia) circumcinctaZ, O. ostertagia, Strongyloides papillosus, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, T. longispicularis, Trichuris spp. (sadece erginler). ( 2 Benzimidazol’e dirençli suşları içeren inhibe larvalar da (L4) kontrol edilir)

-Akciğer kılkurtları: Dictiyocaulus filaria (sadece erginler) Nazal miyasis etkenleri: Oestrus ovis

-Uyuz etkenleri: Psoroptes ovis, Sarcoptes scaibei

-lsırıcı bitler: Nematodirus battus

-Tek konaklı keneler: Boophilus spp, Ornithodorus spp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sığır ve koyunlarda Dectomax’ın önerilen dozu 50 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Bu uygulamayla her kg canlı ağırlığa 200 mg doramectin verilmiş olur. Uygulama deri altı ya da kas içi yolla yapılabilir. Uygulamanın boyun ve omuz bölgesinden ergin sığırlarda uzunluğu 15-20 mm, Çapı 16 ve ergin koyunlarda uzunluğu 25 mm çapı 16-18 olan kısa iğneler ile yapılması önerilmektedir.

Koyunlarda Psoroptes ovis’in neden olduğu gövde uyuzunun ve Nematodirus battus enfestasyonunun tedavisinde 50 kg canlı ağırlık için 1.5 ml Dectomax uygulanmalıdır. Bu enfestasyonların tedavisinde pratik uygulamada kuzu ve koyunlar için aşağıdaki tablodan yararIanılabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER

-Dectomax enjeksiyonluk çözeltinin 5 C’nin altındaki çevre sıcaklıklarında vizkozitesi artmaktadır. Böyle durumlarda çözeltinin bir miktar ılıtılması enjeksiyonu kolaylaştıracaktır.

-Deçtomax herhangi bir antimikrobiyal prezervatif içermemektedir. Bu nedenle uygulama kuru ve steril ekipman ile yapılmalı ve asepsiye dikkat edilmelidir.

-Psoroptes ovis’ten kaynaklanan gövde uyuzu son derece bulaşıcıdır. Önerilen dozun uygulanması yanında, re-enfestasyonu önlemek için gerekli biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır. Enfeste koyunlarla temas halinde olan koyunların tamamının tedavi edildiğinden emin olunmalıdır. Tedavi edilmiş enfeste hayvanların tedavi edilmemiş hayvanlar ile teması 14 gün süre ile engellenmelidir.

-Dectomax parazitlerin larval formlarının tamamına etkilidir. Bu nedenle tedavinin zamanlaması önemlidir. Hypoderma enfeksiyonlarına karşı etkili bir sonuç alabilmek için, sığırlar nokra sineği sezonundan sonra mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Hypoderma larvalarını hayati organlarında bulunduran hayvanların tedavisi, larvaların ölümüne ve hayvan için hayati tehlike ile sonuçlanabilen konakçı-parazit reaksiyonlarına neden olabilir. Boğaz çevresindeki larvaların öldürülmesi sonucu timpani yada omurilik çevresindekilerin öldürülmesi sonucu paraliz oluşabilir. Bu tür sonuçların görülmesi Dectomax’ın direkt bir etkisi değildir.

GEBELİKTE KULLANIM

Holstein ve besi sığırı ırklarında Dectomax’ın 3X dozunun oestrus, tohumlama ve gebelik üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı görülmüştür. Doğum sonrası 7 gün süreyle gözlemlenen buzağılar sağlıklı bir gelişim göstermişlerdir. Dectomax 3X dozda 2 yaşlı damızlık boğalara uygulanmış ve 70 gün boyunca gözlemlenmiştir. Uygulamanın repordüktif performans ve semen kalitesi üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇiN UYARI

Ciddi reaksiyonlar meydana gelebileceği için köpeklerde kullanılmamalıdır. Diğer avermektinlerde olduğu gibi, collie ve benzeri köpek ırkları doremectin’e duyarlıdırlar. Aquatik canlılar için son derece toksiktir, bu sebeple su kaynakları ile karışmamasına özen gösterilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kas içi uygulama sonrası enjeksiyon bölgesinde 4 gün süre ile hafif bir şişkinlik ve tüy dökülmesi görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Dectomax’ın sap aşısı, triklabendazol, fethinon ve flumethrin dökme çözeltisi, uzun etkili oksitetrasiklin, klostridial aşı ve multivitamin olabilir. Boğaz çevresindeki larvaların öldürülmesi sonucu timpani yada omurilik çevresindekilerin öldürülmesi sonucu paraliz oluşabilir. Bu tür sonuçların görülmesi Dectomax’ın direkt bir etkisi değildir.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve süre asılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s) ; Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra 42 gün geçmeden sığırlar ve 35 gün geçmeden koyunlar kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlara ve koyunlara uygulanamaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

30 C’nin altında saklanmalı ve dondurulmamalıdır. İçerigin direk güneş ışığı ile temas etmesi önlenmelidir. İlk uygulamadan sonra Şişe içeriği 6 ay içinde tüketilmelidir. Raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Plastik koruyucu içerisinde 20, 50, 200 ve 500 ml’lik kahverengi cam şişelerde piyasaya arz edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.