DOKSİLİN LA
Etken Maddeler Doksisiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

DOKSİLİN LA
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BILEŞIMI

Koyu kahve renkli berrak , steril çözeltinin her ml.si 200 mg Doksisikline eşdeğer Doksisiklin Monohidrat içerir

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Doksisiklin tetrasiklin grubuna ait geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Tetrasiklinler, bakterilerde 50 S ribozamal alt birimlere bağlanır ve amınoasıl t-RNA'nın buraya bağlanmasını engelleyerek,proteın sentezini bozarlar.Gram negatif akterilere, birisi basit geçiş, diğeride etkin taşıma olmak üzere iki yoldan geçiş yaparlar. Gram pozitif bakterilere girişlerinde ise etkin taşıma daha fazla rol oynar.Tetrasiklinler, ikinci derecede olmakla beraber, bakteriyel enzimlerin yapısındaki metallerle şelat yaparak etkinliklerini engelleyebilmektedir.

Doksisiklinin Gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), Gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp. ve Leptospira sp. Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Ehrlichia, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma'lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacter sp., Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Anaerop bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp. ye etkisi değişkendir.

Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Kasiçi uygulamadan birkaç saat sonra kandaki en yüksek yoğunluğuna ulaşan doksisiklin 15-22 saatlik bir yarı ömre sahiptir. Diğer tetrasiklinlere göre vucuttaki yağ /su dağılım katsayısının ve lipit çözünürlüğünün daha yüksek olması nedeniyle dokulara yayılması ve biyoyararlılığı daha yüksektir. Özellikle böbrekler, karaciğer, kemik ve diş dokusunda daha çok yoğunlaşır. Verilen dozun %40 kadarı metabolize olur ve çoğunluğu inaktif halde dışkı ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ampisilin sodyum, amikasin sülfat, penisilin, karbenisilin sodyum, kloramfenikol sodyum süksinat, kloksasilin sodyum, meperidin HCl, metisilin sodyum, novobiosin sodyum, oksasilin sodyum, sefalosporinler, sülfadiazin, sodyum barbitüratlar, fenitoin, sodyum proklorperazin, pentobarbital sodyum, prometazin, kalsiyum bileşikleri, hidrokortizon sodyum süksinat, metilprednizolon sodyum süksinat, B grubu vitaminler ile geçimsizlik gösterir. Kalsiyum içeren çözeltilerle karıştırılmamalıdır.

YAN ETKİLER

Gebelikte uzun süreli kullanımı fötüsta, kemiklerde ve dişte sarı yada gri rengin oluşumuna neden olabilir. Aynı etki çok genç hayvanlarda da söz konusudur. Yüksek dozlarda uzun süreli kullanıldığında, önceden hepatik yetmezliği bulunanlarda ve gebe hayvanlarda yağlı hepatik dejenerasyona neden olabilir. Tetrasiklinler fotosensitizasyona, alerjik reaksiyona ve enjeksiyon yerlerinde geçici bir lokal reaksiyona neden olabilir. Enjeksiyondan sonra sığırlarda geçici hemoglobinuriye bağlı idrar renginde koyulaşma meydana gelebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Doz aşımında ve uzun süreli kullanımda digestif değişiklikler ve genç ruminantlarda dişlerde kararma görülebilir.Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler normale döner.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, keçi ve koyunlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanması tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLARI

Doksisiklinin uzun etkili formulasyonun damariçi kullanımının güvenliğine dair bir bilgi yoktur. Bu nedenle damariçi kullanılması önerilmemektedir. At, kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.

Tetrasikline duyarlı hayvanlarda, karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 C ) ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılan flakonlar 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.