DRONCİT ENJ.
Etken Maddeler Praziquantel
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Bayer
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ

1 ml steril berrak çözelti 56.8 mg Prazikuantel içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Prazikuantel, izokinolin bileşiklerinden geniş spektrumlu antiheimintik etkili bir ilaçtır. Etkisini; şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alınım engellemek ve parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Prazikuantel ile şeritin temasından çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunun sonucunda bağırsağa gömülü çengeller serbest kalır ve bağırsakla parazitin teması kesilir, ilaç şeritlerin larvalarına da etki eder. Yarılanma ömrü 3 saat olup tüm vücut dokularına dağılır ve büyük oranda karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Droncit Enjeksiyonluk Çözelti, köpek ve kedilerde aşağıdaki tenyalara karşı mücadelede kullanım alanı bulan bir antihelmintiktir: Echinococcus granulosus, Echinococcus muiti locuiaris, Dipylidium caninum, Taenia ovis, Taenia pisiformus, Taenia hydatigena, Multiceps multiceps, Mesocestoides sp„ Hydatigena (Taenia) taeniaeformis, Joyeuxiella pasqualei gibi şeritlere etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, köpekler ve kediler için bir seferlik farmakolojik dozu 5,7 mg Prazikuantel / kg canlı ağırlık olup; pratik dozu 0.1 ml/kg canlı ağırlıktır. Droncit Enjeksiyonluk Çözelti deri altı ve kas içi uygulanır. Bir hayvanda kullanılacak ilaç miktarı 3 ml'yi geçiyorsa ilaç kas içi veya iki kısma bölünerek iki ayrı yere uygulanmalıdır. Echinococcus enfestasyonundan şüphe ediliyorsa ilaç mutlaka kas içi uygulanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Kedi ve köpeklerin yaşam şartları, beslenme şartları ve şeritlerin konakçı vücudunda olgun hale gelip yumurta bırakması (pre-patent dönem) dikkate alınarak: çoban ve av köpeklerinde 4 haftada bir, E.granulosa, T.ovis ve T.hydatigena 'nın yaygın olduğu bölgelerde 6 haftada bir, D.caninum enfestasyonu bulunan yerlerde 2-3 haftada bir, ev köpeklerinde 3 ayda bir, ev kedilerinde 4-6 ayda bir tedavi yenilenmelidir. Pireler, tenyalar için ara konakçı olabileceklerinden enfeksiyonun oluşmaması için hayvanların üzerlerinin ve barınaklarının uygun bir insektisit ve akarisit ile ilaçlanması tavsiye edilir. D.caninum'un gelişme süresi kısa olduğundan köpek ve kedilerin her iki haftada bir Droncit Enjeksiyonluk Çözelti ile tedavi edilmesi gerekmektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kilosu ağır köpeklerde deri altı verilen ilaç miktarından dolayı hassasiyet, hassas hayvanlarda da hafif ağrı reaksiynnları görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Dexamethasone uygulaması prazikuantelin serum konsantrasyonunu azaltabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında titremeler ve çırpınmalar gözlenebilir.

Semptomatik şekilde müdahale edilmelidir. Spesifik bir antidotu yoktur.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

ilaç ile doğrudan temastan kaçınınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

+4°C ila +2B°C arasında, kutusu içinde ve ışıktan koruyarak saklayınız. +4°C'nirı altında muhafaza etmeyiniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ

Karton kutu içinde, 10 ml'lik kauçuk tıpalı ve alüminyum kapaklı kahverengi cam şişelerde arzedilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.