FAMECT
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Santavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

 

Famect
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Endektosit
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

BİLEŞİMİ: Renksiz, berrak steril çözeltinin her ml’si 10 mg İvermektin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bir avermektin türevi olan ivermektin Streptomyces avermitilis’in fermentasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. İvermektin en az %80 oranında 22–23 dihidroavermektin B1a ve en çok %20 oranında 22–23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CIˉ) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alır. GABA-nerjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1,3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3,5 gün, sığırlarda 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2–4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90’dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

KULLANIM SAHASI ve ENDİKASYONLAR

Famect Sığır ve koyunlarda aşağıdaki iç ve dış parazitlere karşı kullanılır:

Sığırlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: Heamonchus placei, Ostertagia sp., O.ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O.Iyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocirrus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C.punctata, C.pectinata, Cooperia spp., Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongylus papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomum Toxocara vitulorum.
Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus.
Deride Filariosis Etkenleri: Parafilaria bovicola.
Göz Nematodları: Theileria sp. (ergin).
Nokra etkeni sinek larvaları: Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva),
Myiasis etkeni: Dermatobia hominis (larva).
Yara Kurtları (parazitik dönemde): Chrysomya bezziana, Cochliomyia hominivorax.
Uyuz Etkenleri: Psoroptes communis bovis, Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabiei bovis, Chorioptes bovis.
Bitler: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis.
Keneler: Boophilus sp., Ornithodoros savignyi.

Koyunlarda

Gastro-intestinal Nematodlar: Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Cooperia spp., Nematodirus sp., Oesophagostomum sp., Strongylus papillosus, Chaberthia ovina, Trichuris ovis.
Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria.
Uyuz Etkenleri: Sarcoptes scabiei var. Ovis, Psoroptes ovis, Chorioptes bovis var. Ovis.
Bitler: Bovicola ovis, Linognathus pedalis, L.ovillus, L.stenopsis.
Koyun Yapağı Sineği: Melophagus ovinus.

Burun Kurtları: Oestrus ovis.
Yara Kurtları: Chrysomya bezziana.
Keneler (Tek konaklı): Boophilus spp., Ornithodurus lahorensis

Famect KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Famect sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına, koyunlarda koltuk altı veya koltuk arkasında derinin gevşek bölgesinde deri altı yolla enjekte edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır.
Genel farmakolojik doz: 0,2 mg ivermektin/kg c.a., Pratik doz: 1 ml / 50 kg c.a.

Pratik doz tablosu

Koyun   Sığır  
Canlı ağırlık (kg) Doz (ml) Canlı ağırlık (kg) Doz (ml)
20–25 0.5 50–100 1-2
25–50 1 100-200 2-4
50–75 1-1.5 200-400 4-8

Famect, 10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur. Sadece deri altı enjeksiyona mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

• Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında uygulanmamalıdır.

• Hicret sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özofagus felcine bağlı salivasyon ve sekonder timpani görüldüğüne dair bazı klinik gözlemler mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.

• Vida Kurdu, Chrysomya bezziana, larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında Famect Enjeksiyonluk çözelti uygulamakla yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.

• Enfektif kılkurdu larvalarına karşı Famect Enjeksiyonluk çözeltinin kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.

• Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.

• Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için veteriner hekime danışınız.

• Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa Famect Enj. çöz. uygulaması genellikle yeterlidir.

• Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.

• İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3 üncü, 8 inci ve 13 üncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.

• Koyunlarda psoroptik uyuz tedavisinde en iyi sonuçları alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması tavsiye olunur.

Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

Famect İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İvermektin’in diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir (buzağı-kuzu en çok 5 kat, erişkinler 10–20 kat). Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal sığır ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Collie ırkı köpeklerde ölüme sebep olabileceğinden kullanılmamalıdır.
Kas içi ve damar içi yollarla kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.
Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 25°C’yi aşmayan oda ısısında (15-25°C) muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

İlk kullanımdan itibaren, asepsi-antisepsi kurallarına uyulmak ve belirtildiği şekilde muhafaza edilmek koşulu ile 28 gün etkisini korur.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerini sulara karışmamasına dikkat ediniz.

Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.