FASİDUR
Etken Maddeler Levamizol | Triklabendazol
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FASİDUR
Oral Tablet
Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Beyaz renkteki oval şekilli her tablet; 400 mg Triklabendazol, 300 mg Levamizol HCI içerir.           

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Levamizol, imidazotiyazol grubundan, özellikle mide - barsak ve akciğerlerde bulunan nematodlara etkili bir antihelmintiktir.  Etkisi parazitin kasları ve gangliyonlarının sürekli uyarılması sonucu oluşan felç ile birlikte fumarat reduktazın faaliyetinin engellenmesine dayanır. Sığır ve koyunlarda Ostertagia, Haemonchus, Cooperia, Nematodirus, Trichostrongylus, Bunostomum , Oesophagostomum , Chabertia ve Dictyocaulus türlerine etkilidir. Etki spektrumu içinde olan Ostertagia  ve Haemonchus türlerinde  Levamizole direnç gelişebilir. Strongyloides ve Trichuris türlerine etkili değildir.

Levamizol HCI oral uygulama sonrası 1-2 saat içinde en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır ve vücutta büyük ölçüde biyotransformasyona uğrar. Plazma yarı ömrü 4-6 saat arasındadır. Vücuttan atılımı çoğunlukla dışkı ile, kalanı da idrar ile gerçekleşir.  

Triklabendazol, bir benzimidazol türevidir. Sığır ve koyunlarda fascioliasise  yol açan Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica’nın larva ve ergin şekilleri üzerinde güçlü antitrematodal etki gösterir. Parazitlerde fumarat reduktazın faaliyetini engelleyerek etkili olmaktadır.  Oral uygulamadan sonra sindirim sisteminin doluluğuna bağlı olarak 8-24 saat arasında en yüksek plazma yoğunluğuna ulaşır ve uygulama sonrasında vücutta metabolize olarak sülfon ve sülfoksit türevlerine dönüşür.  Özellikle karaciğerde ve troid bezinde yoğunlaşır. Uygulamayı takip eden 10 gün sonunda verilen dozun tamamına yakını büyük ölçüde dışkı ile ve az miktarda idrarla vücuttan atılmış olur. Nadir olmakla birlikte Fasciola türlerinin yumurtalarının triklabendazole direnç göstermesine rastlanabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Parazitlerin biyolojik dönemleri dikkate alınarak açık işletmelerde baharda hayvanlar meraya çıkarılırken ve sonbaharda meradan döndükten sonra yılda iki uygulama yapılması önerilir.

Kapalı işletmelerde bahar aylarında sıcakların artmaya başlaması ve sonbaharda sıcakların azalmasına dikkat edilerek uygulama yapılmalıdır. Hayvanlara 3 haftadan daha sık tekrar doz uygulaması yapılmamalıdır.

Dozu belirlerken hayvanın canlı ağırlığının dikkatli değerlendirilmesi gerekir.

Kaşektik ve ağır stres altındaki hayvanlarda yapılan uygulamalar dikkatle izlenmelidir.

Gebelikte kullanımı : Triklabendazol ve levamizol’un önerilen dozlarda gebelik yönünden güvenli olmalarına rağmen, benzimidazol türevlerinin gebeliğin ilk 1/3 lük dönemindeki teratojenite tehlikesi gözönünde bulundurulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Levamizole  bağlı olarak  nadiren  baş  dönmesi  ve  kusma  gözlenebilir.Tekrarlayan  dozlarda ateş, kas  ağrısı ve  deride isilik  benzeri  allerjik  reaksiyonlara neden  olabilir. Koyunlara 45  mg / kg dozda verildiğinde köpüklü  salivasyon ve  kas  titremeleri  oluşur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Piperazin tuzları ile antagonistik etki nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.

Tetrahidroprimidinler (pirantel ve morantel tuzları ) ile birlikte kullanılması toksisite artışına yol açabilir

Nikotinik etkileri nedeniyle organik fosforlu bileşiklerle (triklorfon, diklorvos, vs), fenikollerle  ve dietilkarbamazin ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

Levamizole bağlı olarak tedavi  dozunun 5 katı verildiğinde hafif  zehirlenme belirtileri görülebilir. Doz aşımında bulantı, kusma, kas titremeleri, çırpınmalar, solunum güçlüğü, kalp atım hızında yavaşlama, hipotansiyon, ürinasyon, yere uzanma ve solunum yetmezliği ve ölüm gözlenir. Triklabendazol ise daha güvenlidir. Zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 28 gün süreyle kasaplık sığır ve koyunlar kesime gönderilmemelidir.

İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal inek ve koyunlara uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI :

Levamizol veya Triklabendazol’e duyarlılığı olan hassas hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Renal yetmezliği bulunan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Süt ırkı genç hayvanlar ve  yeni doğmuş yavrularda kullanılmamalıdır.

Organik fosforlu bileşiklerle birlikte kullanımı levamizole bağlı olarak kontrendikedir. Bu sebeple ilaç uygulamasından 14 gün önce ve 14  gün sonra organik fosforlu bileşikler kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların  ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta saklayınız.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Levamizol’e bağlı  olarak , ırk ve sürü duyarlılığı sebebiyle keçilerde normal dozlarda bile zehirlenmeler ve ölüm görülebilir.

Levamizol, atlar için son derece tehlikeli olup  20 mg / kg dozda bile ölüme yol açabilir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlacı uygularken yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Teması halinde derinizi, ellerinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlacı uygulayan az sayıdaki insanda duyarlılık reaksiyonları (idiosinkratik) görülebilir. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

RAF ÖMRÜ ve MUHAFAZA ŞARTLARI

Oda sıcaklığında (15-25°C) ve kuru yerde saklanmalı, güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 2 adet 5  tabletlik  ve   10 adet  5  tabletlik alüminyum folyo  kaplı pvc blister  ambalajlarda sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI 

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehaneleri ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 01.10.2004

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 12.08.2004 – 13/084

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah.Marmara Sanayi Sit. M Blok. NO : 290            34670    İkitelli /İSTANBUL   

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.